Höstkonferensen 2011

Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm
Datum: 16 november 2011

Dagen inleddes med att Energimyndigheten presenterade Sveriges status inför EUs 20/20/20-mål, Svenskt Näringsliv tog över stafettpinnen och öppnade upp för en diskussion hur Sverige påverkas av den eneripolitik som EU planerar följa fram till 2050. Därefter tog fjärrvärmesektorn över spelplanen i och med att Energimarknadsinspektionen förklarade fjärrvärmemarknaden ur kundens perspektiv medan Svensk Fjärrvärme redogjorde hur TPA-förslaget utvecklar sig samt övriga utmaningar som fjärrvärmen står inför. Efter lunch avrundade OKG fjärrvärmeavsnittet med möjligheter att ta vara på fjärrvärme från kärnkraft.

På sedvanligt sätt presenterade Värme- och Kraftföreningens Skadegrupp några intressanta skadefall som anmälts under årets lopp varefter fokuset växlades över mot elkraft. Svenska Kraftnät föredrog om framtida investeringar i landet och mot kontinenten, hur framtida energisatsnigar påverkar befintligt nät och var det behöver stärkas. Profu fortsatte på elsidan men övergick snabbt till marknadsfrågor och de möjligheter som finns med vår elproduktion.

Dagen avslutades med ett teknikavsnitt som började med att Indmeas påvisade hur viktigt det är med ett fungerande styr- och kommunikationssystem i våra energianläggningar, från mätsystem till att det presenteras på korrekt nivå till rätt målgrupp. Därefter tog WSP Process Consulting över med en erfarenhetssammanställning från konverterade fluid-bäddspannor. Sist men inte minst fick vi ta del av Åbu Akedemis forskningsmetoder och resultat när det gäller att kunna prediktera biomassans egenskaper i förbränningsanläggningen.

I utställningen bjöds det på mingeltallrik efter konferensen.

Programmet och presentationerna återfinns nedan:

 

09:30 Välkommen till Värme- och Kraftkonferensen Per Kallner, VattenfallOrdförande i Värme- och Kraftföreningen
EU:s 20/20/20-mål till 2020 – så ser det ut i Sverige Julia Hansson,
Energimyndigheten
EUs energi- och klimatpolitik till 2050 – så påverkar den Sverige Maria Sunér Fleming,
Svenskt Näringsliv
10:25 Paus Kaffe serveras i leverantörsutställningen
Fjärrvärmemarknaden – ur kundens perspektiv Katarina Abrahamsson,
Energimarknadsinspektionen
Nytt lagförslag gällande TPA –Nulägesrapport Erik Thornström,
Svensk fjärrvärme (Fd. Näringsdepartementet)
Utmaningar för fjärrvärmen Patrik Holmström,
Svensk Fjärrvärme
12:15 Lunch Kaffe serveras i leverantörsutställningen
Fjärrvärme från kärnkraft – Möjligt redan idag Jim Håkansson,
OKG
Nytt från Skadegruppen Bjarne Öberg,
SCA
,
Ordförande VoKs Skadegrupp
Utbyggnad av det svenska elstamnätet Mikael Engvall,
Svenska Kraftnät
Framtidens elmarknad i ett vidgat perspektiv Bo Rydén,
Profu
14:50 Paus Kaffe serveras i leverantörsutställningen
Road map till bättre driftekonomi Ville Laukkanen,
Indmeas
Erfarenhetssammanställning från konverterade fluidiseradbädd-pannor inom skogsindustrin Solvie Herstad Svärd,
WSP Process Consulting (Fd. S.E.P.)
Biomassa i förbränning – forskningsmetoder och utvärdering Patrik Yrjas,
Åbo Akademi University
Avrundning och reflektion
17:00 Mingel med förtäring I leverantörsutställningen

 

SKADEGRUPPENS TEMADAG 2011

Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm
Datum: 17 november 2011

Detta nya inslag i Industrikonferensen 2011 inleddes av ÅF som redogjorde hur rätt riskhantering skulle ske i rätt fas – från projektidé till anläggningens avveckling. Därefter rådgjorde Inspecta Technology för hur man bäst undviker haverier under anläggningens livscykel. Ur arbetsmiljösynpunkt kan slutna utrymmen där pellets och skogsbränslen lagras vara rena dödsfällan, intressant forskning som utförts vid Sundsvalls sjukhus presenterades och varnade för just detta.

Efter förmiddagsfikat uppdaterade Arbetsmiljöverket oss på gällande lagar samt vad som komma skall inom området då man arbetar mot ett mer enhetligt regelverk i Europa. Genom höga frekvenser så kan faktiskt framtida haverier undvikas, detta hävdar ÅF genom att detektera skador genom akustisk emission.

Skadegruppen består av anläggningsägare och under denna dag gavs det möjlighet till ett antal skaderedogörelser. Bland annat då Fortum haft långa stopp på två av sina avfallspannor på Högdalen där bl.a. domgavlar och rörsystem fått bytas ut. Därefter kunde vi ta del av ett mavapumpshaveri på Stora Ensos anläggning i Hyltebruk. Skadedagen avrundades med Norrenergis presentation över hur man drabbats av en serie tubläckor till följd av man inte tittat på anläggningen som en helhet.

Programmet och presentationerna finner ni nedan:

 

Temadag Skadegruppen 2011

Skadefri Energianläggning – 10 års samlade drifterfarenheter
17 november 2011 Stockholm Waterfront Congress Centre Klicka på namnet på föredragshållaren för att få upp presentationen
Välkommen till Skadegruppens Temadag Bjarne Öberg, Ordförande i VoKs Skadegrupp

Rätt riskhantering i rätt fas – från projektidé till anläggningens avveckling

Tomas Lackman,
ÅF

Kraftvärmeverkets problemfria livscykel – konsten att förebygga haverier

Jan Storesund,
Inspecta Technology

Faror och hälsorisker vid förvaring och transporter av träpellets, träflis och timmer i slutna utrymmen

Urban Svedberg,
Sundsvalls sjukhus

(utgiven rapport, innehåller all info från presentationen)

Paus

Kaffe serveras i leverantörsutställningen

Föreskriftsarbete
Behövs det tydligare regler för att undvika vissa typer av olyckor och tillbud?

Björn Lindberg,
Arbetsmiljöverket

Skadedetektering genom Akustisk Emission

Åsa Collet,
ÅF

Resumé efter effektuppgraderingen av Högdalens avfallsanläggning

Göran Eidensten,
Fortum Värme

Lunch

Kaffe serveras i leverantörsutställningen

Mavapumpshaveri på Hyltebruk

Jozef Kowalkowski,
Stora Enso Hylte

Tubläcka på Solnaverket

Michael Nygaard,
Norrenergi

Diskussionsforum och avrundning

Skadegruppens styrelse

Höstkonferenser tidigare år