Uppdatera anläggningsregistret

För att upprätthålla erfarenhetsutbytet uppmanar vi alla medlemmar att uppdatera teknisk information i anläggningsregistret!

Detta omfattar översyn av:

  • Kontaktpersoner – rätt personer, telefonnummer och e-postadresser?
  • Pannor – byggt nytt/avvecklat befintlig?
  • Bränsle – nya bränslen?
  • Turbin – kompletterat med elproduktion?
  • Rökgasrening – komplettering?
  • Aska/slagg – förändring?

Använd gärna nedanstående blankett för anläggningsanmälan och anläggningsuppdatering för komplettering av information.

Skicka dina uppdateringar till Skadegruppens sekretariat:

E-post: vok@afry.com

Adress: Värme och Kraftföreningen
169 99 Stockholm

Om du vill att vi kontaktar dig istället vänligen fyll i nedan, bortse från beskrivning av skadan, skriv gärna en kommentar där.