Höstkonferensen 2014

Waterfront-Industrikonferensen_480Den 12 november var det åter dags för Värme- och Kraftkonferensen. Värme- och Kraftkonferensen är en populär del av ÅFs Industridagar och lockar främst deltagare från energibolag samt pappers- och massaindustri. Konferensen hölls på centrala Stockholm Waterfront Congress Centre. Dagen därpå hölls Skadegruppens Temadag- Läs mer här.

Nedan ligger samtliga föredrag. Klicka på respektive namn för att komma åt föredraget.

 

 

 

Föredrag:

Omvärldsanalys
Framtiden på elenergiområdet Bo Andersson, Svensk Energi
Energiewende- lärdomar för Sverige Lina Palm, SKGS/SCA
Direktiv
EUs nya upphandlingsdirektiv Eva Sveman, SKL
Värmekraftverkens framtida miljövilkor- Avgörande höst för kraftvärmeverkens och avfallspannornas BREF-dokument Henrik Lindståhl, TVL
Anläggningsrapporter
Drifterfarenheter från Igelsta kraftvärmeverk Daniel Bondeus, Söderenergi
Fortum bygger Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk i Stockholms stad Mats Strömberg, Fortum
Boiler Technology vy Steinmuller Babcock Environment and Lejonpannan i Linköping Ulrich Eckardt och Jens Sohnemann, Steinmüller Babcock Environment; Anders Nordenö TVL
Amager Bakke – Världsklass Design Per-Niclas Thell, Ramböll
Forskning och ny teknik
Potentiella metallresurser i askdeponier Niclas Svensson, Linköpings Universitet
Kvalitetssäkrad produktionsrapportering Tommy Andersson, Prevas

 

SKADEGRUPPENS TEMADAG 2014

Den 13 november 2014 anordnades Skadegruppens Temadag för fjärde året i rad. Skadegruppens Temadag är en del av ÅF:s Industridagar och äger rum på Stockholm Waterfront Congress Center. Konferensen syftar till erfarenhetsutbyte gällande säkerhet, skador och riskhantering. Nedan ligger samtliga föredrag. Klicka på respektive länk för att komma åt fördraget.

 

 

Föredrag:
Panndimensionering kontra behovet av billigare bränsle Lars Sandberg, Fundacon
Statistik och erfarenhet från bränder i biobränsle och avfall Henry Persson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Risker med statisk elektricitet med fokus på dammexplosioner Anders Thulin, ATC
Skadepresentation Panna 4 Norrenergi Michael Nygaard (Norrenergi/BWE)
250 000 driftstimmar för en ångturbin- Hur gör man det möjligt? Bengt Degerman, ÅF
Erfarenheter från Panna 11 – Händelöverket Linda Johansson, E.ON
Arbetstillstånd Thomas Nyhlén, E.ON
Optimering av reglerkretsar Urban Holmdahl, Optimation AB
Presentation av Skadegruppen Skadegruppen samt Michael Nygaard, Norrenergi/BWE

Höstkonferenser tidigare år