Varje år ger vi ut medlemsblad i vilka vi kortfattat belyser några intressanta ämnen. Vi berättar även vad som har hänt och vad som är på gång inom föreningen. Har du synpunkter på dessa medlemsblad eller förslag på intressanta teman så kontakta gärna Värme- och Kraftföreningens sekretariat på vok@afry.com.

Välj årtal nedan för att ladda ner medlemsbladen som PDF. Observera att du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna se medlemsbladen.

Önskar du få medlemsbladet skickat till din mail? Meddela i så fall Värme- och Kraftföreningens sekretariat på vok@afry.com.