Höstkonferensen 2008

Plats: Näringslivets Hus, Stockholm
Datum: 12 november 2008

Nedan finner du föredragen som hölls på VoK konferensen 2008. Klicka på föredragshållarens namn så öppnas presentationen som en pdf-fil.

Hur får vi mer värme och kraft från skogen?

Tomas Lundmark
Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå

Rapport från Skadegruppen

Anna Gabrielsson
Sekreterare i Värme- och Kraftföreningen

Spillvärme – möjligheter och svårigheter

Kristina Holmgren
Energimyndigheten

Hur ser industrin på restvärmepotentialen?

Anders Ydstedt
Industrigruppen återvunnen energi

Ett raffinaderis syn på leverans av överskottsvärme

Stefan Nyström
Preem

Aktuellt från Näringsdepartementet(värme, elcertifikat m.m.)

Erik Thornström
Näringsdepartementet

Vindkraft: Tillstånds- och anslutningsfrågor för nya anläggningar

Gustav Tibblin
Södra Vindkraft

Forskning och utveckling i samverkan med näringslivet

Sten Åfeldt
Energimyndigheten

Effektivare skogsbränslesystem – mål och utvecklingsläge

Rolf Björheden
Skogforsk

Kan torven underlätta för både energibolag och skogsindustri?

Magnus Brandel
Svenska torvproducentföreningen

Höstkonferenser tidigare år