Stipendium
Sedan 2012 delar Värme- och kraftföreningen (VoK) årligen ut stipendium med syfte att uppmuntra examensarbeten och forskning inom de verksamhetsområden som ligger i föreningens intresse. En oberoende priskommitté, utsedd av VoK, väljer upp till två examensarbeten och/eller doktorsavhandlingar som tilldelas ett stipendium på 25 000 SEK vardera.

Tidigare stipendiater
Här kan du se tidigare stipendiater

Kriterier för nominering
För att kunna utses för stipendiet måste examensarbetet/doktorsavhandlingen vara offentlig och till nytta för flertalet av föreningens medlemmar- idag eller i framtiden. Stipendiet delas endast ut till av högskolan eller universitet godkända examensarbeten eller avhandlingar, under innevarande eller föregående år.

Examensarbetet/doktorsavhandlingen kan vara av såväl teoretisk som experimentell art. Det finns inga krav på att arbetet primärt ska inrikta sig mot kraft- och värmeteknik, det kan till exempel vara tillämpningar av examensarbetet som är av stort intresse för föreningens medlemmar.

Ansökan om stipendium 2024
För att kunna ansöka om VoK:s stipendium 2024 ska du ha disputerat alternativt utfört ett examensarbete inom vårt verksamhetsområde under HT 2023 eller VT 2024. Fyll i formuläret nedan och skicka ansökan till vårt sekretariat vok@afry.com senast den 30 september 2024. I samband med ansökan är det även möjligt att uppge intresse för att delta kostnadsfritt i någon av föreningens konferenser (se mer information nedan).

Stipendiaten förbinder sig att presentera sitt arbete under VoK:s konferens Panndagarna som äger rum i april 2025.

Möjlighet att som student delta gratis i VoK:s konferenser
Utöver stipendier för examensarbeten/doktorsavhandlingar utser priskommittén från och med 2018 även upp till tio studenter som ges möjlighet att gratis besöka föreningens konferenser (Panndagarna, Värme- och Kraftkonferensen samt Skadegruppens temadag) med ersättning även för rese- och hotellkostnader.

Ansökan om gratis deltagande i VoK:s konferenser
Möjligheten att som student anmäla intresse att delta gratis under någon av föreningens konferenser (Panndagarna 2025 eller Värme- och Kraftkonferensen och Skadegruppens temadag 2025) med ersättning även för rese- och hotellkostnader ges till samtliga studenter vid svenska högskolor och universitet. Det finns således inte något krav på att ha färdigställt ett examensarbete/avhandling utan det räcker med en vilja att få en inblick i alla spännande utmaningar och möjligheter en karriär inom energibranschen eller skogs- och processindustrin kan innebära.

En av VoK utsedd priskommitée väljer varje år upp till tio studenter bland inkomna ansökningar. Fyll i formuläret nedan och skicka till vårt sekretariat vok@afry.com senast 30 september 2024.