Höstkonferensen 2009

Dagen inleddes med presentationer om potentiella framtida biobränslen och en lägesrapport över biobränslemarknaden i Sverige och övriga världen. Därefter följde vi bränslets flöde genom anläggningen och belyste erfarenheter från förbränning av åkerbränslen, effektivare elproduktion med förnybara bränslen, materialval i förbränningsapplikationer och exempel från Skadegruppens inrapporterade skador.

Vidare presenterades ett system för att kvalitetssäkra anläggningsdata i syfte att ta korrekta beslut, det nya elcertifkatsystemet och en rapportering från pågående diskussioner och nya möjligheter för tredjepartstillträde (TPA) i Halmstad.

Dagen avslutades i slutet av förbränningsprocessen med Södras projekt för askåterföring till skogen och en redogörelse för registrering av askor enligt REACH.

Hela programmet samt alla presentationer återfinns nedan:

 

Värme och kraftkonferensen 2009 – Morgondagens kraftvärme – förutsättningar och potential
Sveriges bränslemix i närliggande framtid, nya och traditionella bränslens potentialer map på tillgänglighet och pris Birgitta Strömberg,
Värmeforsk
Biobränslemarknaden i Sverige och Världen –
förväntningar och konsekvenser
Gustav Melin,
vd Svenska bioenergiföreningen
Energiverkens mekostnader vid och erfarenheter från förbränning av åkterbränslen Monika Bubholtz/ Erik Holmén
Vattenfall R&D/ Ena Energi
Effektivare elproduktion med förnybara bränslen Lars Wrangensten,
Elforsk
Rapport från Skadegruppen Anna Gabrielsson,
Sektretere, Värme- och kraftföreningen
Stainless steels in waste and biomass power plant applications Pascale Vangeli,
Outokumpu
Korrekta beslut kräver hög informationskvalitet – QIS (Quality Information System) Karin Gillgren / Stefan Lilienberg,
ÅF / Fortum Värme
Elertifikatsystemet – Nya möjligheter för elproducenterna Jenny Hedström,
Energimyndigheten
Tredjepartstillträde till fjärrvärmenätet (TPA) i Halmstad. En möjlighet?
Lars Bernhardsen,
Halmstad Energi och Miljö
Återföring av restprodukter från skogsindustri
till skogen – pågående projekt inom Södra
Jan Eric Hedberg,
Södra
REACH – registrering av askor – vad är nästa steg? Linnea Lövgren,
Pöyry Sweden

Höstkonferenser tidigare år