Höstkonferensen 2015

SHX1901.TIF

Den 11 november 2015 var det åter dags för Värme- och Kraftkonferensen. Värme- och Kraftkonferensen är en populär del av Energi- & Industridagarna (som tidigare hette ÅFs Industridagar). Deltagare från energibolag samt pappers- och massaindustrin samlades för att träffa bransch kollegor och lyssna på intressanta föredrag. Det fanns även en leverantörsutställning som var välbesökt. Konferensen hölls på centrala Stockholm Waterfront Congress Centre. Dagen därpå hölls Skadegruppens Temadag- Läs mer här.

Nedan ligger samtliga föredrag. Klicka på respektive rubrik för att komma åt föredraget.

 

Omvärldsanalys
Energikommissionen Cecilia Hellgren, Energikommission
Kundens krav på el- & värmeproducenten Bo Strandberg, Wallenstam
Tankar kring flytten av Kiruna Thomas Björnström, Tekniska verken / Kiruna Kraft
Anläggningsrapporter
Bomhus Energi AB drifterfarenheter – stämmer det med vad vi trodde innan start? Maria Carendi, Bomhus Energi
Presentation av Skadegruppen Lars Hammar, Kraftringen / VoK Skadegruppen
Fjärrkyla för leverans till olika typer av företagskunder Johan Saltin, Norconsult, Växjö
Forskning och ny teknik
Dagvatten på biomassaeldade kraftvärmeverk Magnus Larsson, KTH
Intermediära bio-produkter – nyckel till lönsammare processer med skogsråvaror Carl-Johan Hjerpe, ÅF
Miljö
Askor och slagg från avfallsförbränning – Hot eller möjlighet? Stig.Olov Taberman, Tekniska verken i Linköping
MCP direktivet – Kommande regler för pannor 1-50 MW Henrik Lindståhl, Tekniska verken i Linköping

 

SKADEGRUPPENS TEMADAG 2015

Den 12 november 2015 hölls Skadegruppens Temadag för femte gången. Konferensen har blivit en populär del av Energi- & Industridagarna (som tidigare hette ÅFs Industridagar). Deltagare samlades för att träffa bransch kollegor och lyssna på intressanta föredrag med fokus på drifterfarenhet och förebyggande underhåll. Det fanns även en leverantörsutställningen som var välbesökte. Konferensen hölls på centrala Stockholm Waterfront Congress Centre. Dagen innan hölls Värme- & Kraftkonferensen – Läs mer här.

I år var det ett diversifierat program som inleddes med ett föredrag från Arbetsmiljöverket som handlade om ändrade föreskrifter för användning och besiktning av trycksatta anordningar. Den följdes av en presentation från Siemens Industrial Turbomachinery AB om förebyggande underhåll av kuggväxlar med hjälp av replikaprovning. Föredragshållare från energi producenterna (Kraftringen, och ENA), massa och pappers industri (Södra Cell Mönsterås), och socker industrin (Nordic Sugar) delade med sig av drifterfarenheter.

Nedan ligger samtliga föredrag. Klicka på respektive rubrik för att komma åt föredraget.

 

 

Presentation av Skadegruppen Lars Hammar, Kraftringen / Tf. ordförande Skadegruppen/td>
Ändrade föreskrifter för användning och besiktning av trycksatta anordningar Björn Lindberg, Arbetsmiljöverket
Förebyggande underhåll av kuggväxlar med hjälp av replikaprovning Emil Hell, Siemens Industrial Turbomachinery AB
Ställverksolycka Örtoftaverket Kraftringen Björn Lager, Kraftringen
Branden i Mönsterås – Vad har vi gjort för att det inte skall hända igen Lars Lundén, Södra Cell Mönsterås
ENA KVV, från jungfrulig skogsråvara till RT-flis Erik Holmen, ENA & Michael Nygaard, BWE
Haverierfarenhet rökgasfläkt Patrik Schneider, Kraftringen
Rörbrott till följd av krypskador vid Nordic Sugar Jerker Magnusson, Nordic Sugar

Höstkonferenser tidigare år