Skadegruppen

Skadegruppen arbetar för säkrare energianläggningar

Skadegruppen är en sammanslutning för energibolag och industrier som har ång- och hetvattenanläggningar för el- och/eller värmeproduktion. Arbetet syftar till att höja personsäkerhet och drifttillgänglighet vid medlemmarnas anläggningar.

Skadegruppens verksamhet är att registrera, sammanställa och utvärdera skador och tillbud vid ång- och hetvattenpannor i Sverige. I Skadegruppens protokoll och genom särskilda meddelanden lämnas regelbundet redogörelser för skador som inträffat.

Vad som främst skall rapporteras till Skadegruppen är:

  • Skador samt tillbud där personsäkerheten är i farozonen
  • Yrkesmedicinska aspekter i form av förgiftningar och allergier
  • Skador samt tillbud som ger driftuppehåll
  • Brand

För att komma åt informationen på Skadegruppens sidor krävs det att ditt företag är medlem i Skadegruppen.  Om ditt företag är medlem men du saknar ett lösenord, kontakta vok@afconsult.com så hjälper vi dig att logga in!

Här hittar du Skadegruppens Programförklaring