Skadegruppen

Skadegruppen arbetar för säkrare energianläggningar

Skadegruppen är en sammanslutning för energibolag och industrier som har ång- och hetvattenanläggningar för el- och/eller värmeproduktion. Arbetet syftar till att höja personsäkerhet och drifttillgänglighet vid medlemmarnas anläggningar.

Skadegruppens verksamhet är att registrera, sammanställa och utvärdera skador och tillbud vid ång- och hetvattenpannor i Sverige. I Skadegruppens protokoll och genom särskilda meddelanden lämnas regelbundet redogörelser för skador som inträffat.

Vad som främst skall rapporteras till Skadegruppen är:

  • Skador samt tillbud där personsäkerheten är i farozonen
  • Yrkesmedicinska aspekter i form av förgiftningar och allergier
  • Skador samt tillbud som ger driftuppehåll
  • Brand

För att komma åt informationen på Skadegruppens sidor krävs det att ditt företag är medlem i Skadegruppen. Om ditt företag är medlem men du saknar ett lösenord, kontakta vok@afconsult.com så hjälper vi dig att logga in!

Skadegruppens styrgrupp vill tipsa om Process Safety Beacon Archives ett nyhetsbrev om processäkerhet.

Här hittar du Skadegruppens Programförklaring

Registrera skada

Skadegruppens databas över skade- och haverirapporter. Här kan du hitta alla skador som anmälts sedan 1999.

Registrera skada

Skaderegistret

Skadegruppens databas över skade- och haverirapporter. Här kan du hitta alla skador som anmälts sedan 1999.

Skaderegistret