Höstkonferensen 2016

2016 års Värme- och kraftkonferens ägde rum den 16 november på Stockholm Waterfront Congress Centre i centrala Stockholm. Värme- och Kraftkonferensen är en populär del av Energi- & Industridagarna (som tidigare hette ÅFs Industridagar). Deltagare från energibolag samt pappers- och massaindustrin samlades för att träffa branschkollegor och lyssna på intressanta föredrag. Som vanligt fanns även en välbesökt leverantörsutställning. Dagen därpå hölls Skadegruppens Temadag- Läs mer här.

Nedan ligger samtliga föredrag. Klicka på respektive rubrik för att komma åt föredraget.

 

Program – 16 november 2016
Välkommen till konferensen!
Moderator: Jesper Salomonsson, Söderenergi
Ordförande i Värme- och Kraftföreningen
Omvärldsanalys
Energikommissionen – Hur påverkar energiöverenskommelsen kraft- och värmebranschen?
Anton Steen, Energikommissionen
Kraftvärmens roll i framtidens energisystem
Per Ljung, Vattenfall
Förslag om reformering av elcertifikatsystemet
Erik Dotzauer, Fortum Värme
Affärsutveckling
Termisk Energilagring
Håkan Andersson, Skanska
Energilagring för optimering & effektivisering
Pär Sundberg, NODA Intelligent systems
Spillvärme och andra restflöden bidrar till livsmedelsproduktion och hälsosamma stadsmiljöer
Håkan Sandin, SLU
Bioenergikombinat
Kraftvärmeverken – Framtidens bioraffinaderier?
Christer Gustavsson, Pöyry
Metsä Group’s Bioproduct Mill
Niklas Von Weymarn, Mestä Fibre
Anläggningsrapport
Biokraftvärmeverket i Värtan
Mikael Hedström, Fortum Värme, Värtaverket
16 nov 2016 Middagsmingel
Gemensam mingelmiddag i leverantörsutställningen med deltagare från Värme- och kraftkonferensen, Matarvattenkonferensen, Sodahuskonferensen
och Skadegruppens temadag
17 nov 2016 Energi- & Industridagarnas konferensmiddag
Gemensam middag med deltagare från Värme- och kraftkonferensen, Matarvattenkonferensen, Sodahuskonferensen och Skadegruppens Temadag
 

 

SKADEGRUPPENS TEMADAG 2016

Den sjätte upplagan av Skadegruppens temadag ägde rum den 17 november på Stockholm Waterfront Congress Center. Konferensen har blivit en populär del av Energi & Industridagarna (som tidigare hette ÅF Industridagar). Deltagare samlas för att träffa branschkollegor och lyssna på intressanta föredrag med fokus på drifterfarenhet och förebyggande underhåll. Det finns även en välbesökt leverantörsutställning. Läs mer på energiochindustridagarna.se där information uppdateras löpande.

Programmet från 2016 års konferens framgår nedan.

 

Program – 17 november 2016
09:00 Välkommen till konferensen!
Moderator: Klas Jonsson, Söderenergi
VoK Skadegruppen
Förslag till nya föreskrifter, Användning och kontroll av trycksatta anordningar
Björn Lindberg, Arbetsmiljöverket
Avställningar och avbrottsbegäran – insikter från Nynas
Marko Seppä, Nynas
Försäkringsbolagens olika syn på att försäkra turbiner
Andreas Albihn, ConexioAB
Forskningen inom KME/HTC relaterat till högtemperaturkorrosion på överhettartuber och eldstadsväggar
Rikard Norling, Swerea KIMAB
Tryckslag i fjärrvärmenät
Ola Rossing, Hydroram AB
LUNCH
Brand i beredningsstation pga torrt och dammande RT-flis
Fredrik Kimerius, Söderenergi
Torsionsvibrationer i varvtalsstyrd utrustning
Anders Sundholm, Maskin & Laserteknik och Daniel Lorentzon, Stora Enso Nymölla
Erfarenheter från explosioner i mindre anläggningar- exempel på åtgärder i förebyggande syfte
Per Eriksson, Eriksson Risk Consulting AB
14:30 Avslut med fika i leverantörsutställningen
16 nov 2016 Middagsmingel
Gemensam mingelmiddag i leverantörsutställningen med deltagare från Värme- och kraftkonferensen, Matarvattenkonferensen, Sodahuskonferensen
och Skadegruppens temadag
17 nov 2016 Energi- & Industridagarnas konferensmiddag
Gemensam middag med deltagare från Värme- och kraftkonferensen, Matarvattenkonferensen, Sodahuskonferensen och Skadegruppens Temadag

Höstkonferenser tidigare år