Konferenser

Värme- och kraftföreningen anordnar varje år tre konferenser, Panndagarna, Skadegruppens Temadag och Värme- och Kraftkonferensen.

Panndagarna är en årligt återkommande konferens som belyser teknikutvecklingen inom kraft- och värmeproduktion. Konferensen tar även upp andra aktuella ämnen, exempelvis styrmedel, miljö-, bränsle- eller underhållsfrågor. Panndagarna som arrangeras av Värme- och Kraftföreningen gästas varje år av ett 200-tal företrädare för energibolag och svensk skogs- och processindustri. Panndagarna 2024 hålls i Jönköping med studiebesök till Jönköping Energis kraftvärmeverk Torsvik.

Värme- och Kraftkonferensen är en del av Energi- & Industridagarna (som tidigare hette ÅF:s Industridagar) som arrangeras i mitten av november varje år i Stockholm, parallellt med Matarvattenkonferensen, och Sodahuskonferensen. Värme- och Kraftkonferensen behandlar strategiska frågor för kraftvärmebranschen samt aktuella lagar och styrmedel.

Konferenserna besöks i huvudsak av företrädare för energibolag och svensk skogs- och processindustri.

Tips och idéer inför kommande konferenser är alltid välkomna, dessa lämnas till VoKs projektledare och koordinator vok@afry.com.