Konferenser

Värme- och kraftföreningen anordnar varje år tre konferenser, Panndagarna, Skadegruppens Temadag och Värme- och Kraftkonferensen.

Panndagarna är en årligt återkommande konferens som belyser teknikutvecklingen inom kraft- och värmeproduktion. Konferensen tar även upp andra aktuella ämnen, exempelvis styrmedel, miljö-, bränsle- eller underhållsfrågor. Panndagarna som arrangeras av Värme- och Kraftföreningen gästas varje år av ett 200-tal företrädare för energibolag och svensk skogs- och processindustri. Panndagarna 2018 hålls den 17-18 april i Örebro med studiebesök på E.ON Åbyverket.

Värme- och Kraftkonferensen och Skadegruppens Temadag är en del av Energi- & Industridagarna (som tidigare hette ÅF:s Industridagar) som arrangeras i mitten av november varje år i Stockholm, parallellt med Matarvattenkonferensen, och Sodahuskonferensen. Värme- och Kraftkonferensen behandlar strategiska frågor för kraftvärmebranschen samt aktuella lagar och styrmedel. Skadegruppens Temadag riktar sig till dig som arbetar nära hjärtat i vårt energisystem, pannanläggningen. Temadagen belyser kombinationen god arbetsmiljö och en driftsäker anläggning med hög tillgänglighet.

Konferenserna besöks i huvudsak av företrädare för energibolag och svensk skogs- och processindustri.

Tips och idéer inför kommande konferenser är alltid välkomna, dessa lämnas till VoKs sekreteriat vok@afconsult.com.