Höstkonferensen 2017

2017 års Värme- och kraftkonferens inträffade den 7 november på Stockholm Waterfront Congress Center. Värme- och Kraftkonferensen är en populär del av Energi & Industridagarna (tidigare ÅF industridagar). Deltagare från energibolag samt pappers- och massaindustrin samlas för att träffa branschkollegor och lyssna på intressanta föredrag. Det finns även en välbesökt leverantörsutställning.

Innehåll för 2017 års konferens framgår nedan. För att komma åt presentationerna från konferensen, klicka på respektive föredrag.

INNEHÅLL – 7 NOVEMBER 2017

FRAMTIDENS ENERGISYSTEM
Svenska kraftnäts syn på utmaningar i framtidens elnät Hilda Dahlsten, SvK
CHP in a windy system Fabian Levihn, KTH
AFFÄRSUTVECKLING)
Vad kostar det att inte bli fossilfri? Adrian Berg von Linde, Vattenfall
Industriell symbios – vetenskapen om möjligheterna med det som blir över när alla fokuserar på sin kärnverksamhet Mats Eklund, Linköpings universitet
VÄRDERING AV BRÄNSLEN
Värdering av bränslen ur ett helhetsperspektiv Sonja Enestam, Valmet
STYRMEDEL
Vägslitage-avgift (km-skatt) och 74 ton på nytt vägnät Ulric Långberg, Sveriges Åkeriföretag
Utbildning och certifiering av pannoperatörer Roger Malmström, Kiwa &
Magnus Jerlmark,Kiwa Inspecta
PANELDEBATT – HUR ATTRAHERAR VI FRAMTIDENS KOMPETENS?
Moderator: Erik Dahlén, Fortum Värme
Deltagare: Anna-Karin Härd (Utbildningsansvarig) & Elin Kvarnström (Marknadsansvarig), Stockholms tekniska institut
Erik Nilsson, statssekreterare hos Anna Ekström (Gymnasie- och kunskapslyftsminister), Utbildningsdepartementet
Emma Wiesner, Trainee på Sweco

 

SKADEGRUPPENS TEMADAG 2017

Den 8 november inträffade 2017 års version av Skadegruppens temadag. Konferensen är en populär del av Energi- och Industridagarna. Deltagare samlas för att träffa branschkollegor och lyssna på intressanta föredrag med fokus på drifterfarenhet och förebyggande underhåll. Konferensen hålls på centrala Stockholm Waterfront Congress Center. Parallellt med temadagen en välbesökt leverantörsutställning.2017 och dagen innan även Värme- och Kraftkonferensen.

Program för 2017 års konferens återfinns nedan. Nytt för 2017 års konferens var att vi valde att fokusera på att ha färre men längre föredrag än tidigare år för att ge mer tid för förståelse och diskussion. För att komma åt presentationerna från konferensen, klicka på respektive föredrag.

INNEHÅLL – 8 NOVEMBER 2017

09.00- Välkommen till Skadegruppens Temadag!
Moderator: Sven Johansson, Norrenergi
VoK Skadegruppen
Föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3)
Björn Lindberg, Arbetsmiljöverket
Livslängdsbedömning av pannor
Andreas Sundlöf, Söderenergi
Att tänka på vid svetsreparationer
Per-Åke Björnstedt, Sandvik Materials Technology
Revisionsbesiktning/kontroll vid reparation
Tord Björklund, Dekra
Anläggningsrapport 1: Göteborg Energi
Dammexplosion vid hantering av pelletsbränsle – vad hände och vad har vi lärt oss?
James Hannah, ProSa
Anläggningsrapport 2: E.ON
Torrkokning av panna 5 vid Åbyverket i Örebro – vad hände och vad har vi lärt oss?
Mats Åbjörnsson, E.ON
15.00- Avslut med kaffe och mingel i leverantörsutställningen

Höstkonferenser tidigare år