Skadegruppens styrgrupp

Skadegruppen är en sammanslutning för energibolag och industrier som har ång- och hetvattenanläggningar för el- och/eller värmeproduktion. Arbetet syftar till att höja personsäkerhet och drifttillgänglighet vid medlemmarnas anläggningar. Styrgruppens verksamhet är att registrera, sammanställa och utvärdera skador och tillbud vid ång- och hetvattenpannor i Sverige. Styrgruppen består av representanter för anläggningsägare och ackrediterade kontrollorgan. Närmare presentation av ledamöterna framgår nedan.

Fanny Andersson – Mälarenergi
Fanny jobbar som koordinator trycksatta anordningar på Mälarenergi. I rollen ingår att aktivt jobba med att uppfylla regelverket som styr användningen av trycksatta anordningar, och att jobba med anläggningens skick på kort och lång sikt. Fanny har tidigare jobbat som besiktningsingenjör trycksatta anordningar i 8 år och har stor erfarenhet av kontroll av den typ objekt som finns inom kraft-värmeindustrin. Fanny har även jobbat 2 år på Arbetsmiljöverkets regelavdelning. Där jobbade hon både med produktsäkerhetsfrågor och användarfrågor gällande trycksatta anordningar. Pannor och paragrafer är något Fanny brinner för.

Per Haker – Hässleholm Miljö