För tionde året i rad delar Värme- och Kraftföreningen ut stipendium till examensarbeten som utmärker sig inom vårt område och som är till nytta för flertalet av föreningens medlemmar idag eller i framtiden. 2021 blev det två stipendiater vilka erhåller ett stipendium om 25 000 kr per examensarbete. Med anledning av att årets Panndag 2022 framflyttas till Energi- och Industridagarna 2022 kommer stipendiaterna att presentera under höstens konferens istället.

Stipendium 1-2021: Connect by Similarities: Together we make a difference – A multi-method case-study exploring the organizational culture of an MNC.

För väl genomfört examensarbete tilldelas ett av 2021 års stipendium Erik Abrahamsson och Oscar Lagrosen för sitt arbete Connect by Similarities: Together we make
a difference – A multi-method case-study exploring the organizational culture of an MNC. Kultur och kommunikation är ett ämne som har intresserat oss båda under vår studietid. Vi hade från början många idéer på intressanta ämnen men ämnet kommunikation och organisationskultur var det som fick bäst respons av företaget NKT. Denna respons resulterade i inriktningen av vårt examensarbete.

Utöver responsen hade NKT annonserat en kulturförändring samt nya policys på olika nivåer inom företaget. Detta gjorde oss extra intresserade av ämnet
och vikten av kommunikation i samband med denna typ av förändring.

Under Energi- och Industridagarna som är planerade till 15-16/11 2022 så kommer vi att få höra Erik Abrahamsson och Oscar Lagrosen presentera sitt examensarbete Connect by Similarities.

 

Stipendium 2-2021: Waste Heat Driven Membrane Distillation for Industrial Wastewater Treatment.

För väl genomförd doktorsavhandling tilldelas ett av 2021 års stipendium till Imtisal-E-Noor för sitt arbete Waste Heat Driven Membrane Distillation for Industrial Wastewater Treatment.

I knew that I wanted to do my doctoral thesis within a subject where I could contribute to something that concretely affects. Water is today a huge problem since we can’t increase our freshwater resources and the consumption of freshwater within the industrial sector is very high. This made me interested in wanting to find a solution that could clean the industrial wastewater which meant not to damage the water resources we have and less usage of freshwater resources. For the purpose, I found waste heat driven Membrane distillation as the most sustainable, efficient and cost effective method.

Imtisal-E-Noor har tyvärr ingen möjlighet till att presentera sitt arbete på den framskjutna Panndagen som slås ihop med Energi- och Industridagarna. Därför få ni istället möjligheten till att ta del av hennes digitala presentation som ni hittar här.

Tidigare stipendiater

Årets stipendiat 2019

2019 års stipendium för väl genomfört examensarbete tilldelades Jens Bjervås för arbetet ”Simulation of dry matter loss in biomass storage” samt Linnéa Östlund och Julia Hansson för arbetet ”Opportunities for flexible operation of a combined heat and power plant in power systems with volatile electricity prices”.

Läs mer

Årets stipendiat 2018

2018 års stipendium för väl genomfört examensarbete tilldelades Malin Stauber Alfredsson för arbetet "Effects of Different Fuels on Combustion Boiler Processes".

Läs mer

Årets stipendiat 2017

2017 års stipendium för väl genomfört examensarbete tilldelades Simon Öberg för arbetet ”Undersökning och riskbedömning av lågtemperaturkorrosion i ett kraftvärmeverk”.

Läs mer

Årets stipendiat 2016

2016 års stipendium för väl genomfört examensarbete tilldelades Viktor Lindström för arbetet ” Undersökning och riskbedömning av lågtemperaturkorrosion i ett kraftvärmeverk.”

Läs mer

Årets stipendiat 2015

2015 års stipendium för väl genomfört examensarbete tilldelades Emma Winqvist och Linda Martinsson för arbetet ” Industriell symbios – Framtidens affärsmodell för Helsingborgsregionen?” samt Erica Hellgren för arbetet ” Skadliga nollflödespunkter i Fortum Värmes fjärrvärmenät i Stockholm – En analys av dess förekomst och effekter”.

Läs mer

Årets stipendiat 2014

2014 års stipendium för väl genomfört examensarbete tilldelades Emilia Björe-Dahl och Mikaela Sjöqvist för arbetet ” Ökad resurseffektivitet i kraftvärmesystem genom säsongslagring av värme” samt Magnus Larsson för arbetet ” Characterisation of stormwater in bio-CHP plants- modelling and experimental investigation”.

Läs mer

Årets stipendiat 2013

2012 års stipendium för väl genomfört examensarbete tilldelades Alma Hess och Sara Kralmark för arbetet ” Utvärdering ur ett tekniskt, ekonomiskt, klimat- och kundperspektiv med fokus på den hållbara stadsdelen Solbjer i Lund” samt Per Kårhammer och Nichlas Berg för arbetet ”Säsongsvärmelagring av spillvärme – Ersättning av Halmstad fjärrvärmenäts spetslastanläggning”.

Läs mer

Årets stipendiat 2012

2012 års stipendium för väl genomfört examensarbete tilldelades Louise Axelsson för arbetet ”Modelling Heat Transfer in the Cooling Pass of a Refuse-Fired Fluidised Bed Combustor”.

Läs mer