Årets stipendiat 2023

För tolfte året i rad delar Värme- och Kraftföreningen ut stipendium till examensarbeten som utmärker sig inom vårt område och som är till nytta för flertalet av föreningens medlemmar idag eller i framtiden. 2023 blev det en stipendiat vilket erhåller ett stipendium om 25 000 kr för sitt examensarbete. Stipendiaten kommer att presentera sitt arbete under årets Panndagar 16–17 april.

Stipendium 2023: Advanced system integration of hydrogen production in Stockholm – A case study of Stockholm Exergi

Fred Birath, som utmärkte sig med sitt väl genomförda examensarbete ‘Advanced system integration of hydrogen production in Stockholm – A case study of Stockholm Exergi’, tilldelades 2023 års stipendium.

Mitt examensarbete är en djupdykning i möjligheterna att implementera vätgas-produktion i kombination med kraftvärme i Stockholmsområdet. Arbetet är en avancerad teknoekonomisk analys med fokus på förgasning och elektrolys. Målet var att kritiskt utvärdera dagens förutsättningar och hitta möjligheter för att införa dessa tekniker. Jag inspirerades av en kurs på Luleå tekniska universitet där vi fick modellera ett kraftvärmeverk i Matlab. Då fick jag verkligen upp ögonen för modellering. Dessutom har LTU ett stort fokus på vätgas, vilket jag tycker är spännande.

Efter mitt examensarbete fick jag jobb på Stockholm Exergi. Jag jobbar nu på Systemoptimering och ansvarar för modellering och datamodeller som används för att optimera Stockholms energisystem. Jag arbetar även med att etablera och utveckla elhandelsoptimering tillsammans med nya potentiella elaffärer.

Tidigare stipendiater

Årets stipendiat 2019

2019 års stipendium för väl genomfört examensarbete tilldelades Jens Bjervås för arbetet ”Simulation of dry matter loss in biomass storage” samt Linnéa Östlund och Julia Hansson för arbetet ”Opportunities for flexible operation of a combined heat and power plant in power systems with volatile electricity prices”.

Läs mer

Årets stipendiat 2018

2018 års stipendium för väl genomfört examensarbete tilldelades Malin Stauber Alfredsson för arbetet "Effects of Different Fuels on Combustion Boiler Processes".

Läs mer

Årets stipendiat 2017

2017 års stipendium för väl genomfört examensarbete tilldelades Simon Öberg för arbetet ”Undersökning och riskbedömning av lågtemperaturkorrosion i ett kraftvärmeverk”.

Läs mer

Årets stipendiat 2016

2016 års stipendium för väl genomfört examensarbete tilldelades Viktor Lindström för arbetet ” Undersökning och riskbedömning av lågtemperaturkorrosion i ett kraftvärmeverk.”

Läs mer

Årets stipendiat 2015

2015 års stipendium för väl genomfört examensarbete tilldelades Emma Winqvist och Linda Martinsson för arbetet ” Industriell symbios – Framtidens affärsmodell för Helsingborgsregionen?” samt Erica Hellgren för arbetet ” Skadliga nollflödespunkter i Fortum Värmes fjärrvärmenät i Stockholm – En analys av dess förekomst och effekter”.

Läs mer

Årets stipendiat 2014

2014 års stipendium för väl genomfört examensarbete tilldelades Emilia Björe-Dahl och Mikaela Sjöqvist för arbetet ” Ökad resurseffektivitet i kraftvärmesystem genom säsongslagring av värme” samt Magnus Larsson för arbetet ” Characterisation of stormwater in bio-CHP plants- modelling and experimental investigation”.

Läs mer

Årets stipendiat 2013

2012 års stipendium för väl genomfört examensarbete tilldelades Alma Hess och Sara Kralmark för arbetet ” Utvärdering ur ett tekniskt, ekonomiskt, klimat- och kundperspektiv med fokus på den hållbara stadsdelen Solbjer i Lund” samt Per Kårhammer och Nichlas Berg för arbetet ”Säsongsvärmelagring av spillvärme – Ersättning av Halmstad fjärrvärmenäts spetslastanläggning”.

Läs mer

Årets stipendiat 2012

2012 års stipendium för väl genomfört examensarbete tilldelades Louise Axelsson för arbetet ”Modelling Heat Transfer in the Cooling Pass of a Refuse-Fired Fluidised Bed Combustor”.

Läs mer