För nionde året i rad delar Värme- och Kraftföreningen ut stipendium till examensarbeten som utmärker sig inom vårt område och som är till nytta för flertalet av föreningens medlemmar – idag eller i framtiden. 2020 blev det två stipendiater vilka erhåller ett stipendium om 25 000 kr per examensarbete. Stipendiaterna kommer att presentera sina arbeten på årets Digitala Panndag den 27 april.

Stipendium 1-2020: Tjänstefiering och digitalisering av Fjärrvärme  –  En  kvalitativ  studie  av  tjänsteerbjudanden  i  kundgränssnittet på den svenska fjärrvärmemarknaden.

För  väl  genomfört  examensarbete  tilldelas  ett  av  2020  års   stipendium   Amanda   Åström   Ericsson   och   Stina   Ströby för sitt arbete Tjänstefiering och digitalisering av Fjärrvärme  –  En  kvalitativ  studie  av  tjänsteerbjudanden  i  kundgränssnittet på den svenska fjärrvärmemarknaden.

När det kommer till tjänstefiering och digitalisering är marknaden generellt omogen men det finns trots detta en stor variation i mognadsgrad från företag till företag.  Vårt tips till företag för att komma igång med detta arbete är att utveckla en servicecentrerad affärsmodell med tydliga mål  avseende  önskad  positionering  på  marknaden, berättar Amanda och Stina.

Amanda och Stina har läst Industriell Ekonomi på Chalmers Tekniska  Högskola. Idag arbetar Stina som business advisor på Sopra Steria och Amanda som compliance officer på Swedbank.

Examensarbetet återfinns här

 

Stipendium 2-2020: Kolnegativ kraft och värme med biokolsproduktion -En ekonomisk analys av ett kombinerat pyrolys- och kraftvärmeverk.

Det andra stipendiet för väl genomfört examensarbete tilldelas David Fridlund och William Bydén för arbetet Kolnegativ kraft och värme med biokolsproduktion – En ekonomisk analys av ett kombinerat pyrolys- och kraftvärmeverk.

Vi hade sedan tidigare ett stort intresse för hållbara energisystem och vi ville undersöka hur energisystem kan bli mer hållbara, berättar David och William. Väl i kontakt med AFRY och Max Larsson kom vi gemensamt fram till att vi kunde undersöka huruvida det kan vara ekonomiskt genomförbart att bygga och driva en kombinerad pyrolys- och värmekraftsanläggning som kan generera negativa utsläpp.

David och William har läst Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi på KTH Royal Institute of Technology. Idag arbetar David som biträdande affärsutvecklare på nystartade Primrock AB och William arbetar  operativt på Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget.

Examensarbetet återfinns här

 

Tidigare stipendiater

Årets stipendiat 2019

2019 års stipendium för väl genomfört examensarbete tilldelades Jens Bjervås för arbetet ”Simulation of dry matter loss in biomass storage” samt Linnéa Östlund och Julia Hansson för arbetet ”Opportunities for flexible operation of a combined heat and power plant in power systems with volatile electricity prices”.

Läs mer

Årets stipendiat 2018

2018 års stipendium för väl genomfört examensarbete tilldelades Malin Stauber Alfredsson för arbetet "Effects of Different Fuels on Combustion Boiler Processes".

Läs mer

Årets stipendiat 2017

2017 års stipendium för väl genomfört examensarbete tilldelades Simon Öberg för arbetet ”Undersökning och riskbedömning av lågtemperaturkorrosion i ett kraftvärmeverk”.

Läs mer

Årets stipendiat 2016

2016 års stipendium för väl genomfört examensarbete tilldelades Viktor Lindström för arbetet ” Undersökning och riskbedömning av lågtemperaturkorrosion i ett kraftvärmeverk.”

Läs mer

Årets stipendiat 2015

2015 års stipendium för väl genomfört examensarbete tilldelades Emma Winqvist och Linda Martinsson för arbetet ” Industriell symbios – Framtidens affärsmodell för Helsingborgsregionen?” samt Erica Hellgren för arbetet ” Skadliga nollflödespunkter i Fortum Värmes fjärrvärmenät i Stockholm – En analys av dess förekomst och effekter”.

Läs mer

Årets stipendiat 2014

2014 års stipendium för väl genomfört examensarbete tilldelades Emilia Björe-Dahl och Mikaela Sjöqvist för arbetet ” Ökad resurseffektivitet i kraftvärmesystem genom säsongslagring av värme” samt Magnus Larsson för arbetet ” Characterisation of stormwater in bio-CHP plants- modelling and experimental investigation”.

Läs mer

Årets stipendiat 2013

2012 års stipendium för väl genomfört examensarbete tilldelades Alma Hess och Sara Kralmark för arbetet ” Utvärdering ur ett tekniskt, ekonomiskt, klimat- och kundperspektiv med fokus på den hållbara stadsdelen Solbjer i Lund” samt Per Kårhammer och Nichlas Berg för arbetet ”Säsongsvärmelagring av spillvärme – Ersättning av Halmstad fjärrvärmenäts spetslastanläggning”.

Läs mer

Årets stipendiat 2012

2012 års stipendium för väl genomfört examensarbete tilldelades Louise Axelsson för arbetet ”Modelling Heat Transfer in the Cooling Pass of a Refuse-Fired Fluidised Bed Combustor”.

Läs mer