Styrelsens uppgift är att driva föreningens verksamhet. Sekreteraren sköter informationen till medlemmarna, uppdaterar vår hemsida och arrangerar huvuddelen av aktiviteterna. Styrelsen består av följande personer:

Jesper Salomonsson (ordf.)
Medlem i Värme- och Krafts styrelse sedan 2011 och ordförande sedan 2012.

Jesper har valt att arbeta i Värme- och Kraftföreningens styrelse eftersom han tycker att det är mycket stimulerande och givande att få vara delaktig i arbetet att skapa bättre förutsättningar för föreningens medlemsföretag.

Jesper har lång erfarenhet från ledande befattningar inom olika typer av verksamheter, såväl internationellt som nationellt; Affärsområdeschef Kustbostäder och Oxelöenergi AB 2007-2011, Chef för delar av Primärvården Jämtlands läns landsting 2003-2007, Produktionschef och sedan Platschef, Saint Gobain Isover AB 2000-2003, Teknisk konsult Norsk hydro/Irländska staten 1999-2000, Fabrikschef Vattenfall 1994-1999 samt Underhållsingenjör på Vattenfall 1990-1993.

Lennart Gårdman – Vattenfall
Lennart är chef för investeringsprojekt och utredningar på Vattenfall Värme. Han har arbetat på Vattenfall sedan 1998, fram till 2015 med värmeteknisk forskning och utveckling, huvudsakligen inom anläggningsteknik, bränsle och mätsystem. Inom dessa områden har han även deltagit i flera EU-projekt.

Anders Bergqvist – Valmet
Anders har lång erfarenhet från ledning inom teknikintensiv industri och kan varmt rekommendera ett medlemskap i Värme och kraftföreningen. Medlemsföretagen verkar bland annat inom svensk fjärrvärmesektor, som idag tack vare ett fokuserat arbete och lyckad teknisk utveckling är nästan helt fossilfri – ett fantastiskt fint resultat av mångas ansträngningar.

I våra branscher finns det också många andra goda exempel och Värme- och Kraftföreningen är ett perfekt nätverk för förbättringar. Anders uppskattar bland annat arbetet för att minska skador i anläggningarna men också konferenserna, som ger bra tillfällen att lära av andra och höra om det som är aktuellt.

Erik Dahlén – Stockholm Exergi
Erik ansvarar för forskning & utveckling inom områdena produktion och distribution inom Stockholm Exergi. Detta inkluderar förbränning, material, nya bränslen, askor, produktionsmetoder samt specifika teknologier kring pannor, värmepumpar, nät, lager, turbiner och rökgassystem. Erik arbetar i nära samarbete med akademi, forskningsinstitut och branschorganisationer. Han har suttit i styrelsen sedan 2017.

Henrik Lindståhl- Tekniska verken i Linköping (vice ordf.)
Henrik arbetar vid Tekniska verken i Linköping AB (publ), på avdelningen FoU inom Stab Teknik och System som forskningsledare för termisk energiteknologi. Han är även aktiv inom Energiforsk som ordförande för två grupper; Anläggning och Förbränning inom SEBRA2-programmet respektive Termiska Energilager. Internationellt sitter Henrik i Emissions Control Working Group inom CEWEP som är avfallsförbrännarnas samarbetsorganisation på EU-nivå, samt är aktiv inom fjärrvärmens motsvarighet Euroheat & Power. Båda organisationerna har sina kontor i Bryssel, och i båda fall kretsar arbetet kring emissionslagstiftning på EU-nivå, särskilt uppdateringen av sådana BAT-slutsatser som berör villkoren för förbränning (LCP och WI).

Henrik har valt att delta i styrelsens arbete då han tror att hans erfarenheter kring branschforskning och EU:s emissionsreglering bidrar till bredden i styrelsen, samtidigt som han får chansen att träffa ett trevligt och stimulerande sällskap några gånger per år.

Sture Wasseng – SSAB EMEA AB – Driftchef Kraftvärmeverk och distribution
Sture arbetar vid SSAB Oxelösunds Kraftvärmeverk och mediadistribution, sedan 2018 som chef för verksamheten. Han har lång erfarenhet av ståltillverkningen i Oxelösund och är intresserad av drift- och underhållsverksamhet med betoning på person- och anläggningssäkerhetsfrågor. Sture har valt att vara en del av VoK’s styrelse för att få ta del av andras kunskap och samtidigt bidra med egen kunskap för en säkrare drift i våra anläggningar.

Tidigare erfarenheter är drift- och underhållsutvecklingschef på Vattenfalls Kraftvärmeverk i Nyköping där han även var platschef under ett år. Sture har också haft rollerna som chef för underhållspersonal riktat mot E.on’s Kraftvärmeanläggning i Norrköping, driftchef för en av två etanolfabriker vid Lantmännen Agroetanols anläggning i Norrköping samt platschef på Lantmännen Lantbruk i Norrköping.

Åsa Essendrup – E.on
Åsa jobbar som underhållschef på E.Ons anläggningar i Stockholm sedan 2019 och är i grunden civilingenjör inom maskinteknik med inriktning kraft och värme. Har tidigare jobbat med både underhåll och projekt på bland annat Ena Energi i Enköping, OKG i Oskarshamn och Mälarenergi i Västerås. Självklart ligger ett stort fokus och engagemang just nu på underhållsrelaterade kostnader och hur vi på bästa sätt effektiviserar och förbättrar vår verksamhet både genom tekniska, processtekniska och arbetsmiljölösningar som skapar en helhet. Hon har sedan 2008 jobbat i kraft-värmebranschen och bitvis även inom kärnkraft vilket resulterat i ett stort intresse för våra politiska styrmedel för att uppnå de gemensamma miljömålen utan att det skapas problem längre bort i kedjan, men det är ett rent fritidsintresse och lite av en hobby.

E.ON har en nybyggd kraftvärmeanläggning strax utanför Stockholm, i Bro, som är en del i det stora kretsloppet. Genom nya tekniker i stor skala, såsom tex torr askutmatning, möjliggörs utvinning av restprodukter ur askan för återvinning. Nya tekniker innebär nya erfarenheter och utmaningar som i sin tur banar väg för ytterligare utveckling och förbättring. Åsa hoppas genom sitt engagemang kunna bidra till erfarenhetsutbyten och introduktion av nya tekniker och ideer där vi lyssnar och lär så kraftvärme i Sverige ligger i framkant av utvecklingen till en förnybart samhälle.

Markus Slotte – Andritz
Markus har under många år arbetet både som leverantör av kraftvärmeanläggningar, samt som fjärrvärmechef på Mjölby Svartådalen Energi AB under en period. Detta har gett honom en bred förståelse av kraftvärmebranchen, ur ett tekniskt, men även affärmässigt- och energisystemsperspektiv.

“Under alla år jag jobbat i branschen, så har det skett en ständig utveckling. Under min tid har fokus gått från satsningar på höga ångdata och högt elutbyte till ett fokus på mera utmanande bränslen och en kombination av dessa. Ingen anläggning är den andra lik och förutsättningarna och kraven ändras hela tiden, en trend som verkar fortgå. Det gäller därför att kunna anpassa sig snabbt, vilket kan vara en utmaning i den kapitalintensiva verksamhet som kraftvärmebranschen är. Därför är det viktigt att noga följa och vara med och påverka utvecklingen i energi-Sverige och för detta är Värme- och Kraftföreningen en ypperlig arena”.