Styrelsens uppgift är att driva föreningens verksamhet. Sekreteraren sköter informationen till medlemmarna, uppdaterar vår hemsida och arrangerar huvuddelen av aktiviteterna. Styrelsen består av följande personer:

Jenny Larfeldt (ordförande) – Södra Cell

Jenny har doktorerat vid Chalmers på hur man kan minska utsläppen från vedeldning för mer än snart trettio år sedan. Hon jobbade från 1996-2003 i Studsvik med TPS Termiska Processer AB. Sedan har hon även arbetat 17 år i Finspång på Siemens Energy. På Siemens ägnade hon främst sin tid åt att utveckla bränsleflexibiliteten på de industriella gasturbiner som tillverkas i Finspång.

Christina Edvardsson – Valmet (vice ordförande)

Christina är kemi-ingenjör från Chalmers och har jobbat mer än 18 år med design och utveckling av kraftpannor och rökgasrening för olika företag i Sverige och USA. För närvarande fokuserar hon på underhåll och ombyggnader av kraft- och sodapannor samt rökgasrening och annan utrustning för Valmet.

Christina har arbetat mestadelen av sin karriär med emissioner och energieffektivisering och ser fram emot att fortsätta med detta inom Värme och Kraftföreningen.

Henrik Lindstål – Tekniska verken i Linköping

 Henrik arbetar vid Tekniska verken i Linköping AB (publ), på avdelningen FoU inom Stab Teknik och System som forskningsledare för termisk energiteknologi. Han är även aktiv inom Energiforsk som ordförande för två grupper; Anläggning och Förbränning inom SEBRA2-programmet respektive Termiska Energilager. Internationellt sitter Henrik i Emissions Control Working Group inom CEWEP som är avfallsförbrännarnas samarbetsorganisation på EU-nivå, samt är aktiv inom fjärrvärmens motsvarighet Euroheat & Power. Båda organisationerna har sina kontor i Bryssel, och i båda fall kretsar arbetet kring emissionslagstiftning på EU-nivå, särskilt uppdateringen av sådana BAT-slutsatser som berör villkoren för förbränning (LCP och WI).

Henrik har valt att delta i styrelsens arbete då han tror att hans erfarenheter kring branschforskning och EU:s emissionsreglering bidrar till bredden i styrelsen, samtidigt som han får chansen att träffa ett trevligt och stimulerande sällskap några gånger per år.

Åsa Essendrup – Marklund Solutions

Åsa jobbar på Marklund Solutions och är i grunden civilingenjör inom maskinteknik med inriktning kraft och värme. Har tidigare jobbat med både underhåll och projekt på bland annat Ena Energi i Enköping, OKG i Oskarshamn och Mälarenergi i Västerås. Självklart ligger ett stort fokus och engagemang just nu på underhållsrelaterade kostnader och hur vi på bästa sätt effektiviserar och förbättrar vår verksamhet både genom tekniska, processtekniska och arbetsmiljölösningar som skapar en helhet. Hon har sedan 2008 jobbat i kraft-värmebranschen och bitvis även inom kärnkraft vilket resulterat i ett stort intresse för våra politiska styrmedel för att uppnå de gemensamma miljömålen utan att det skapas problem längre bort i kedjan, men det är ett rent fritidsintresse och lite av en hobby.

Oskar Jönsson – Stockholm Exergi

Oskar är chef för teknikgruppen på Stockholm Exergi och sitter med i ledningsgruppen för Anläggning(Asset Management). I uppdraget ingår bland annat teknisk standardisering och kravställning mot projekt samt lagbevakning och tekniskt stöd till verksamheten. Han har jobbat på Stockholm Exergi sedan 2018 och har sedan tidigare erfarenhet av att jobba inom Scanias motorproduktion samt inom handelssjöfart. Oskar är utbildad Sjöingenjör. Han har god erfarenhet av underhållsutveckling och har bland annat jobbat både med planering, kravställning och processutveckling inom området.

”Jag tror att det är viktigt att vi samverkar inom energibranchen för att hålla god lönsamhet i kraftvärmeanläggningar för att vara det självklara energivalet i städerna över tid”

Johan Siilakka – Vattenfall

Johan är chef för Teknikgruppen för Generation inom Vattenfall AB Värme Sverige och har under många år arbetat inom fjärrvärmebranschen i ett flertal olika roller bland annat Anläggningschef, Produktionschef, Projektchef. I sin nuvarande roll ingår att stötta och leda arbetet med Nyanskaffning, Utveckling  och Support till bolagets produktionsanläggningar i Sverige. Johan har jobbat i ett flertal stora projekt som bla sponsor och mottagare.  Han har jobbat mycket med dialog med kunder, stakeholders och intressenter bland annat i Uppsala Klimatprotokoll. Detta för att få en gemensam bild om effektivt resursutnyttjande i staden.

Fjärrvärme har varit en viktig del för att Sverige har kunnat minska det fossila CO2-utsläppen. Det är nu viktigt att ta nästa steg i minskning av koldioxidutsläppen och nå nettonollutsläpp, genom att titta på hela värdekedjan. För att bli framgångsrika här behövs samarbete och partnerskap, Johan hoppas och tror Värme- och Kraftföreningen kan göra skillnad här.

Erica Wehtje – Solör Bioenergi

Erica Edfeldt Wehtje är CTO på Solör Bioenergi, och är ansvarig för teknik, strategi och hållbarhet inom koncernen. I rollen arbetar Erica med strategiska satsningar, hållbarhetsrapportering, större investeringar, IT, omvärldsbevakning, bränslefrågor, teknisk dd av potentiella förvärv, underlag till ägare och finansiärer, målstyrning mm. Solör Bioenergi deläger ett antal av sina dotterbolag tillsammans med kommuner och andra privata aktörer, och Erica med i styrelsen i ett antal av dessa. Erica är även engagerad i flera arbetsgrupper inom energibranschen, exempelvis styrmedelsgruppen för kraft- och fjärrvärme på Energiföretagen.

Tidigare arbetade Erica på Sweco som ansvarig för energimarknadsgruppen, där hon fördjupade sig framförallt i frågor kring policy och reglering på EU- och nationell nivå samt i transaktionen inom energibranschen. Erica är civilingenjör inom Industriell Ekonomi med inriktning energisystem (KTH).

Daniel Widman – Falu Energi och Vatten

Daniel Widman, Falu Energi och Vatten AB, utbildad Driftingenjör och har arbetat med kraft och värmeproduktion sedan 2002 i olika roller från att drifta anläggningar till att ansvara för produktionen. Har genom åren även arbetat i projekt att bygga och driftsätta Kraftvärmeverk, Fjärrkyla, Pelletsfabrik, Energiåtervinning från datacenter, transiteringsledningar mellan städer mm. Stort intresse för både driftoptimering och administrativt arbete med rutiner.

”Ser stora utmaningar för mindre och medelstora energibolag med mindre energivolymer att fördela ökande kostnader för reinvesteringar på, anser även att energiskatter bör förändras för att möjliggöra ökad elanvändning vid extremt låga elpriser istället för att elda avfall eller biobränslen.”

Gick med i Styrelsen för ökad omvärldsbevakning utanför vackra Dalarna.

Mårten Ekberg – B&W Renewable Service

Mårten är i grund och botten högskoleingenjör inom maskinteknik. Han har sedan mer än 20 år tillbaka arbetat på flera olika företag från leverantörssidan som har haft anknytning mot Kraft, Värme, Pappers, Massa och annan Processindustri där pannor på ett eller annat sätt har stått i fokus. Detta har gett honom en bred teknisk förståelse såväl som mycket god insikt i branschen. Idag är arbetet mest koncentrerat till framförallt service, underhåll och uppgraderingar av befintliga pannor.