Höstkonferensen 2013

Waterfront-Industrikonferensen_480Den 12 november var det åter dags för Värme- och Kraftkonferensen. Värme- och Kraftkonferensen är en populär del av ÅFs Industrikonferens och lockar främst deltagare från energibolag samt pappers- och massaindustri. Konferensen hölls på centrala Stockholm Waterfront Congress Centre.

Dagen började med en uppdatering om direktiv som är aktuella för energibranschen. Naturvårdsverket och Näringsdepartementet höll föredrag om uppdateringar i Industriutsläppsdirektivet samt energieffektiviseringsdirektivet.

Det följdes av en omvärldsanalys där vi fick veta mer om den växande utvinningen av skiffergas samt hur sveriges elmarknad påverkas av övriga Europa.

WSP presenterade en rapport om en samhällsekonomisk analys av färrvärme. Därefter presenterade Riksbyggen kundens syn på fjärrvärme.

Eftermiddagen inleddes med ett föredrag från Vattenfall utveckling som berättade om ett hur stor påverkan en veckas översyn på reglersystemet kan göra på en anläggning. Dagen avslutades med att tre nya anläggningar presenterades; en ny pelletsfabrik på Södra, Vattenfalls nya kraftvärmeverk i Uppsala samt Falköpings nya kraftvärmeverk med ORC-teknik.

Nedan ligger samtliga föredrag. Klicka på respektive namn för att komma åt föredraget.

Föredrag:

Direktiv
Förändringar i Industriutsläppsdirektivet Malin Johansson, Naturvårdsverket
Nya Energieffektiviseringsdirektivet Fredrik von Malmborg, Näringsdepartementet
Omvärldsanalys
Skiffergas – vad är det? Anna Nordling, ÅF
Europas påverkan på Sveriges elnät Hilda Dahlsten, Svenska Kraftnät
Fjärrvärme
Samhällsekonomisk analys av fjärrvärme Sirje Padäm, WSP
Fjärrvärme ur kundens perspektiv Kjell Berndtsson, Riksbyggen
Nya och uppgraderade anläggningar
Översyn av reglersystemet i Jordbro Katarina Boman, Vattenfall Utveckling
Ny anläggning i Falköping med ORC-teknik Martin Östlind, Saxlund
Ny Pelletsfabrik Jonas Eriksson, Södra
Uppsalas nya anläggning Anders Agebro, Vattenfall

 

SKADEGRUPPENS TEMADAG 2013

Waterfront-Industrikonferensen_4802013 anordnas Skadegruppens Temadag för tredje året i rad som en del av ÅFs Industrikonferens. Konferensen lockade runt 50 deltagare som kom för att diskutera säkerhet, skador och riskhantering.

Dagen började med att Norrenergi delade med sig av sina erfarenheter av pulveranläggningar. Därefter presenterade Swerea ett vanligt problem, överhettarkorrosion. Första passet avslutades med att ÅF höll ett föredrag om hur risker ska hanteras i ett livscykelperspektiv.

Efter fikat fick vi inblick i en närliggande bransch, Preem höll ett föredrag om driftsäkerhet på deras raffinaderi. Därefter informerade Brandskyddslaget om hur man skyddar sin anläggning från bränder på bästa sätt.

Dagen avslutade med två stycken föredrag om turbinhaverier. Öresundskraft och E.ON presenterade två allvarliga olyckor som inträffat på Filbornaverket respektive Åbyverket.

Nedan ligger samtliga presentationer. Klicka på respektive namn för att komma åt presentationerna.

Föredrag:

Slitage pulveranläggningar Sven Johansson, Michael Nygaard, Norrenergi
Bränslerelaterad korrosion på överhettare Magnus Nordling, Swerea
Riskhantering ur ett livscykelperspektiv Björn Lindberg, ÅF
Driftsäkerhet i närliggande bransch – oljeraffenanderier Dan Hägglund, Preem
Brandskydd i anläggningar och turbiner Thomas de Korostenski, Brandskyddslaget
Turbinolycka på Filbornaverket Jesper Baaring, Öresundskraft
Turbinhaveri på Åbyverket Mikael Palmgren, E:ON

Höstkonferenser tidigare år