Årets stipendiat 2017

Värme- och kraftföreningens stipendium 2017 gick till Simon Öberg för hans examensarbete Design of Partial CO2 Capture from Waste Fired CHP Plants. Simon har läst Civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik på Chalmers Tekniska Högskola. Examensarbetet, som genomfördes i samarbete med Uddevalla Energi, var den sista delen av hans masterexamen med inriktning hållbara energisystem.

I examensarbetet studeras möjligheten att göra avfallsförbränning koldioxidneutral genom partiell avskiljning av koldioxid ur rökgaserna. Två olika koncept för infångningen utvärderas genom processmodellering; ett med en hög absorptionsförmåga för ett delflöde av rökgaserna och ett med en lägre absorptionsförmåga för hela flödet. Utvärderingen görs både ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv, dels för ett normalstort svenskt kraftvärmeverk och dels för Uddevalla Energis anläggning Lillesjöverket.

Simons intresse för CCS (Carbon Capture and Storage) väcktes tidigt under studietiden. Både hans kandidat- och masteruppsats har därmed skrivits inom området. Tekniken har, enligt Simon en viktig roll att spela för att lösa de utmaningar som finns kopplade till pågående global uppvärmning. Kanske inte som den slutgiltigt optimala lösningen på klimatutmaningen, men i alla fall som en övergångslösning tills vi hunnit längre i omställningen från fossilt till förnybart och återvunnet. Simon ser även tekniken som en viktig framtida exportmarknad och att Sverige, liksom Norge, bör satsa på att bli ett föregångsland med möjlighet att framgångsrikt exportera tekniken till andra länder. Genom att utveckla tekniken på svenska förbränningsanläggningar kan lärdomar dras, och tekniken exporteras till andra länder och användningsområden där utmaningarna är ännu större.

Simons examensarbete i sin helhet hittar ni här. Simon presenterade även sitt examensarbete under Panndagarna 2018, 17-18 april i Örebro.