Årets stipendiater 2022

För elfte året i rad delar Värme- och Kraftföreningen ut stipendium till examensarbeten som utmärker sig inom vårt område och som är till nytta för flertalet av föreningens medlemmar idag eller i framtiden. 2022 blev det två stipendiater vilka erhåller ett stipendium om 25 000 kr per examensarbete. Årets stipendiater kommer att presentera sina arbeten under Panndagen 19-20 april.

Stipendium 2022-1: Temporal analysis of power systemviolations due to electric vehicles

För väl genomfört examensarbete tilldelas ett av 2022 års stipendium till Pablo Romero del Rincón för sitt arbete Temporal analysis of power systemviolations due to electric vehicles.

Pablo tells; The energy sector has been of great interest for me during my studies in Industrial Engineering in Spain. When I got the opportunity to study abroad for my master in Gothenburg at Chalmers, I wanted to take the chance. I thought that the topic of the thesis was an excellent mix between two interesting and important subjects within energy: renewable energy technologies and electric vehicles which is a hot topic of today. I also believe that both renewable energy and e-Mobility are needed for the green transition and achieving a sustainable society.

Currently Pablo works at Volvo group as a supply chain analyst in the service market logistics. In the team they apply data science techniques to optimize and automate spare parts flow in the world. However, the energy sector is of high interest for Pablp, and he would like to be part of the green transition at some point of his career.

Stipendium 2022-2: Tekniska förutsättningar för etableringav ett sprickvärmelager i Ljungsbro

För väl genomfört examensarbete tilldelas det andra av 2022 års stipendium till Oscar Magnusson och Samuel Engel för sitt arbete Tekniska förutsättningar för etableringav ett sprickvärmelager i Ljungsbro.

Det som gjorde oss intresserade av att skriva examensarbete inom geovärmelagringsteknik var att Samuel tidigare under utbildningen hade ett projektarbete om ämnet tillsammans med Tekniska verken i Linköping, berättar Samuel och Oscar. Eftersom vi också har ett intresse för hållbarhet, energi och av värmelagring blev vi nyfikna på möjligheten till att bygga vidare på tidigare arbete. Detta resulterade i vårt examensarbete där vi undersökte möjligheten att implementera geovärmelagring i Ljungsbro.

Oscar och Samuel har studerat högskoleingejörsutbildningen inom maskinteknik på Linköping universitet. Idag arbetar Oscar som fjärrvärmeprojektör på Tekniska Verken i Linköping och Samuel har fortsatt sina studier med en master inom Sustainability Engineering and Management på Linköping universitet.