Årets stipendiat 2019

Under 2019 delade Värme- och Kraftföreningen ut två stipender för väl genomfört examensarbete:

Stipendium 1-2019: Simulation of dry matter loss in biomass storage

Det första stipendiet gick till Jens Bjervås för arbetet ”Simulation of dry matter loss in biomass storage”. Jens utvecklade under arbetet modeller över de processer som sker inne i en flisstack vid lagring. Förståelsen av dessa processer är viktig för att möjliggöra en resurseffektiv lagring och hantering av biomassa.  

Jens har läst civilingenjörsprogrammet inom kemiteknik på KTH och examensarbetet utfördes i samarbete med Stockholm Exergi. Idag arbetar Jens som kemist på ALS Scandinavia. Eftersom Panndagarna 2020 blev inställt har Jens spelat in sin presentation som finns tillgänglig här.

Examensarbetet återfinns här.

Stipendium 2-2019: Opportunities for flexible operation of a combined heat and power plant in power systems with volatile electricity prices

Det andra stipendiet gick till Linnéa Östlund och Julia Hansson Björk för exarmensarbetet ”Opportunities for flexible operation of a combined heat and power plant in power systems with volatile electricity prices”. Under examensarbetet utvecklades en modell för att studera värdet är mer flexibel drift av ett gaskombikraftverk i ett energisystem med mer volatila elpriser. Som referensanläggning användes Rya kraftvärmeverk i Göteborg och de driftstrategier som undersöktes var by-pass av ångturbin samt tillsatseldning.

Julia och Linnéa har läst civilingenjörsprogrammet i kemiteknik på Chalmers. Idag jobbar båda som processingenjörer; Julia på AFRY (ÅF Pöyry) och Linnéa på COWI. Eftersom Panndagarna 2020 blev inställt har även Julia och Linnéa spelat in sin presentation som finns tillgänglig här..

Examensarbetet hittar ni även här.