Årets stipendiat 2012

För första gången har Värme- och Kraftföreningen delat ut ett stipendium till ett examensarbete inom sitt verksamhetsområde. Årets stipendiat är Louise Axelsson från Chalmers Tekniska Högskola som har skrivit examensarbetet ”Modelling Heat Transfer in the Cooling Pass of a Refuse-Fired Fluidised Bed Combustor”. Exjobbet mynnade ut i en beräkningsmodell för värmeöverföring vid avfallsförbränning. Louise fick stipendiet med motiveringen:

Examensarbetet behandlar ett aktuellt ämne som är intressant för Värme- och Kraftföreningens medlemmar. Korrosion på överhettare och ekonomiser vid sopförbränning är ett problem där en beräkningsmodell som beskriver värmeöverföringen underlättar förståelsen av betydelsen av olika driftparametrar. Examensarbetet är väl underbyggt och håller en hög kvalitet.
Louise Axelsson, Chalmers
Louise har läst kemiteknik på Chalmers med masteravslutningen ”Sustainable Energy Systems”. Det är en bred och intressant utbildning inom energiteknik som jag har trivts jättebra med, säger Louise. Det har funnits ett stort utbud av kurser där jag främst valt kurser med kemiteknikinriktning, bland annat CFD-modellering av reaktorer som jag har haft stor nytta av i mitt exjobb.För att hitta ett intressant examensarbete så tittade Louise på företag där hon kunde tänka sig att jobba. Hon tog kontakt med Epsilon som hade ett intressant förslag i samarbete med Met-so. Det roligaste med exjobbet var att jag lärde mig nya saker varje dag, säger Louise. Det var även kul att komma ut på ett företag och se hur man jobbar som konsult. Nu är Louise kvar på Chalmers där hon doktorerar inom energiteknik. Även här får hon nytta av sina modelleringskunskaper då hon ska modellera förgasaren som finns på Chalmers.

Louise presenterade sitt exjobb på Panndagarna i februari 2013.