Årets stipendiat 2016

2016 delade Värme och Kraftföreningen ut ett stipendium till Viktor Lindström, Umeå Universitet, för arbetet Undersökning och riskbedömning av lågtemperaturkorrosion i ett kraftvärmeverk.Viktor har läst Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå Universitet. Examensarbetet genomfördes på uppdrag av Umeå Energi.

Arbetet som utfördes vid Dåva Kraftvärmeverk undersöker risken för lågtemperaturkorrosion i två pannor; en avfallseldad rosterpanna och en fluidbäddpanna som matas med olika typer av trädbränslen. Umeå Energi var särskilt intresserade av att titta på risken för lågtemperaturkorrosion i fluidbäddpannan eftersom de testat att utöver torv dosera in elementärt svavel för att minska risken för högtemperaturkorrosion. Den ökade mängden svavel befarades dock kunna leda till lågtemperaturkorrosion i form av svavelsyrautfällning på ekonomisern eller luftförvärmaren. För att utreda riskerna med lågtemperaturkorrosion beräknades därför svavelsyradaggpunkten.

Rosterpannan inkluderades också i studien och svavelsyradaggpunkten beräknades även för denna. Dessutom genomfördes en praktisk studie där en korrosionssond fördes in i pannans rökgaskanal för att analysera kondensen.

Studien fann att svavelsyradaggpunkterna var så låga att det inte fanns någon risk för svavelsyrakondensering i någon av pannorna. Kondensanalysen på rosterpannan visade dock på ammonium-slip och risk för lågtemperaturkorrosion från ammoniumklorid.

Länk till Viktors examensarbete Undersökning och riskbedömning av lågtemperaturkorrosion hittar ni här: Årets-stipendiat-2017_Viktor-Lindström. Viktor höll även en uppskattad presentation av sitt examensarbete under Panndagarna 2017.