Årets stipendiat 2021

För tionde året i rad delar Värme- och Kraftföreningen ut stipendium till examensarbeten som utmärker sig inom vårt område och som är till nytta för flertalet av föreningens medlemmar idag eller i framtiden. 2021 blev det två stipendiater vilka erhåller ett stipendium om 25 000 kr per examensarbete. Med anledning av att årets Panndag 2022 framflyttas till Energi- och Industridagarna 2022 kommer stipendiaterna att presentera under höstens konferens istället.

Stipendium 1-2021: Connect by Similarities: Together we make a difference – A multi-method case-study exploring the organizational culture of an MNC.

För väl genomfört examensarbete tilldelas ett av 2021 års stipendium Erik Abrahamsson och Oscar Lagrosen för sitt arbete Connect by Similarities: Together we make
a difference – A multi-method case-study exploring the organizational culture of an MNC. Kultur och kommunikation är ett ämne som har intresserat oss båda under vår studietid. Vi hade från början många idéer på intressanta ämnen men ämnet kommunikation och organisationskultur var det som fick bäst respons av företaget NKT. Denna respons resulterade i inriktningen av vårt examensarbete.

Utöver responsen hade NKT annonserat en kulturförändring samt nya policys på olika nivåer inom företaget. Detta gjorde oss extra intresserade av ämnet
och vikten av kommunikation i samband med denna typ av förändring.

Under Energi- och Industridagarna som är planerade till 15-16/11 2022 så kommer vi att få höra Erik Abrahamsson och Oscar Lagrosen presentera sitt examensarbete Connect by Similarities.

 

Stipendium 2-2021: Waste Heat Driven Membrane Distillation for Industrial Wastewater Treatment.

För väl genomförd doktorsavhandling tilldelas ett av 2021 års stipendium till Imtisal-E-Noor för sitt arbete Waste Heat Driven Membrane Distillation for Industrial Wastewater Treatment.

I knew that I wanted to do my doctoral thesis within a subject where I could contribute to something that concretely affects. Water is today a huge problem since we can’t increase our freshwater resources and the consumption of freshwater within the industrial sector is very high. This made me interested in wanting to find a solution that could clean the industrial wastewater which meant not to damage the water resources we have and less usage of freshwater resources. For the purpose, I found waste heat driven Membrane distillation as the most sustainable, efficient and cost effective method.

Imtisal-E-Noor har tyvärr ingen möjlighet till att presentera sitt arbete på den framskjutna Panndagen som slås ihop med Energi- och Industridagarna. Därför få ni istället möjligheten till att ta del av hennes digitala presentation som ni hittar här.