Panndagarna 2011

Plats: S:t Gertrud Konferens, Malmö
Datum: 9 – 10 februari
Konferensvärd: Värme- och Kraftföreningen

Den 9-10 februari var det dags för Panndagarna 2011. Drygt 100 personer reste till Malmö och deltog i konferensen. Under konferensens hölls intressanta och lärorika föredrag om bl.a. internationella projekt och nya produktionsanläggningar, vägen till en säker anläggning med hög tillgänglighet, morgondagens bränslemarknad – tillgång och efterfrågan och senaste nytt inom kraftvärmeteknik.Konferensen avslutades med att konferensgästerna fick möjlighet att delta vid studiebesök på E.ONs nya naturgaseldade kraftvärmeverk Öresundsverket.

Programmet och alla presentationer från Panndagarna 2011 återfinns nedan:

 

BLOCK 1:  Nya anläggningar och internationella projekt
  Internationella WtE-projekt Peter Kling, ÅF
  Erfarenheter från Sysavs nya avfallsförbränningslinje Lars Jacobsson, Sysav
  Nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk i Jordbro Anders Agebro, Vattenfall
  Framgångsrikt samarbete för bättre ekonomi och klimat Conny Malmkvist, Bomhus Energi
  P15 – Händelöverket Erik Skog, E.ON Värme
 BLOCK 2:  Vägen till en säker anläggning med hög tillgänglighet
  Hur efterlevs ATEX-föreskriften ”arbete i explosionsfarlig miljö” vid fastbränsleeldade pannor? Peter Wikström, Arbetsmiljöverket
  Konsten att undvika haverier samt att kunna hantera dessa Elisabet Blom, Qring Technology
  Yttre och inre besiktning av rörledning enligt AFS Peter Algotsson, PA Ingenjörssupport
  Ljud och Vibrationer – ett mått på kvalitet och tillgänglighet Magnus Källman, ÅF-Ingemansson
  Driftsäkerhet  – tillgänglighetshöjande åtgärder för kraftverk och industri Olof Torsteinsrud, Alstom Power
BLOCK 3:  Morgondagens bränslemarknad – Tillgång och efterfrågan
  Framtidens skogsbränslen
– Volym, kvaliteter och kostnader
Rolf Björheden, Skogforsk
  Biobränslemarknaden
En biobränsleleverantörs perspektiv
Roger Johansson, Sveaskog
  Den hårdnande konkurrensen om avfall Inge Johansson, Avfall Sverige
  Gasens plats i framtidens energisystem Mattias Hennius, E.ON
BLOCK 4:  Senaste nytt inom kraftvärmeteknik
  Högre ångdata vid biobränsleeldning
– Nytt forskningsprogram
Lars Wrangensten, Elforsk
  Integrerad torkning av biobränsle i kraftvärmeanläggningar och skogsindustri Ola Thorson, S.E.P.
  Nya karaktäriseringsmetoder för fasta bränslen – malbarhet, tändvillighet och sintring Johan Wadenbäck, Vattenfall
  E.ONs nya gaseldade kraftvärmeverk Öresundsverket Martin Båfält, E.ON Värmekraft Sverige
BLOCK 5:  Studiebesök på Öresundsverket