Panndagarna 2012

Plats: Arken Konferens, Örnsköldsvik
Datum: 1 – 2 februari
Konferensvärd: Värme- och Kraftföreningen

Panndagarna 2012 höls i ett kyligt Örnsköldsvik den 1-2 februari. Drygt 85 deltagare deltog på konferensen som anordnades på Arken konferens. Under konferensen hölls intressanta och lärorika föredrag om bl.a. framtidens biobränslen, anläggningsteknik – drifterfarenheter och nya anläggningar, innovation kraftvärme och bioenergikombinat. Konferensen avslutades med ett studiebesök på Domsjö fabriker och Övik Energis nya kraftvärmeverk.

Programmet och alla presentationer återfinns nedan.

BLOCK 1: Framtidens biobränslen – förädlingsmetoder och bränslekonvertering
Termiskt förädlade biobränslen – behov och
möjligheter i Sverige och Europa
Kristoffer Persson
Vattenfall
Torrifiering av biomassa – teknik och utveckling Anders Nordin
Umeå Universitet
Bio Loop 2011 – biobränslekonvertering vid Östrands massabruk Mattias Eriksson
SCA Östrand
BLOCK 2: Anläggningsteknik – drifterfarenheter och nya anläggningar
Småskalig kraftvärme med förgasning av biomassa –
exempel och erfarenheter
Daniel Karlström
IQR Solutions
Ny pelletsanläggning samt felsökning och genomförda åtgärder i samband med skadad ångdom på KVV2, Västermalmsverket Daniel Widman
Falu Energi & Vatten
Att elda RT flis – Erfarenheter Idbäckens KVV Seppo Simola och Sture Wasseng
Vattenfall
Drifterfarenheter från Dalkia Factures nya biobränslepanna Jonas Wallen
Metso
Öresundskrafts nya avfallsförbränningsanläggning i Filborna – tekniklösning och projekterfarenheter Jesper Baaring
Öresundskraft
Projekterings- och drifterfarenheter av Umeå Energis nya biobränsleanläggning Dåva 2 Ulf Kullh
Umeå Energi

BLOCK 3: Innovation kraftvärme
Rökgasrening med alger – industriell tillämpning Max Larsson
ÅF / KTH
Feedforwardstyrning av pannor utifrån fukthaltsinformation om inflödet Robert Aulin
Bestwood
Advanced control solutions for steam boilers and power plants – efficiency and reliability Jari Viitanen
ÅF Finland
BLOCK 4: Bioenergikombinat
Optimal råvaruinsats och utnyttjandegrad i energikombinat för värme, el och biodrivmedel Jennie Rodin
WSP Process
Energisamarbete mellan Domsjö Fabriker
och Övik Energi
Eva Larson, Domsjö Fabriker
Rickard Pellny, Övik Energi
Block 5: Studiebesök på Övik Energi och Domsjö fabriker

Panndagarna tidigare år

Panndagarna 2020

Panndagarna 2020 ställdes in.

Läs mer

Panndagarna 2019

Den 9-10 april anordnade Värme- och kraftföreningen Panndagarna 2019 på nybyggda Borås Kongress i centrala Borås.

Läs mer

Panndagarna 2018

Den 17-18 april anordnade Värme- och kraftföreningen Panndagarna i Örebro.

Läs mer