Panndagarna 2018

Den 17-18 april anordnade Värme- och kraftföreningen Panndagarna i Örebro. Panndagarna är en årligt återkommande konferens som belyser teknikutvecklingen inom el- och värmeproduktion. Konferensen lockade 205 deltagare från energi-, skogs- och processindustri och i leverantörsutställningen fanns 23 företag representerade. Konferensen avslutades med ett studiebesök till E.ON Åbyverket. Under den första konferensdagen anordnades även en gemensam middag.

Nedan framgår programmet för 2018 års konferens. Genom att klicka på föredragens titlar kan du även ta del av de presentationer vi har fått tillåtelse att lägga upp. Ett mer detaljerat program återfinns här:

Turbin (Dag 1)

Block Program Ansvariga
1Power plant issues Mikko Etelämäki, IF

Cybersäkerhet (Dag 1)

Block Program Ansvariga
2Säkerhet inom kritisk infrastrukturJörgen Kleist, Sectra
2Statusrapport NIS-direktivet – informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänsterTommy Wahlman, Energimyndigheten