Panndagarna 2018

Den 17-18 april anordnade Värme- och kraftföreningen Panndagarna i Örebro. Panndagarna är en årligt återkommande konferens som belyser teknikutvecklingen inom el- och värmeproduktion. Konferensen lockade 205 deltagare från energi-, skogs- och processindustri och i leverantörsutställningen fanns 23 företag representerade. Konferensen avslutades med ett studiebesök till E.ON Åbyverket. Under den första konferensdagen anordnades även en gemensam middag.

Nedan framgår programmet för 2018 års konferens. Genom att klicka på föredragens titlar kan du även ta del av de presentationer vi har fått tillåtelse att lägga upp. Ett mer detaljerat program återfinns här:

BLOCK 1 – TURBIN (DAG 1)

Power plant issues

Mikko Etelämäki, IF
BLOCK 2 – CYBERSÄKERHET (DAG 1)
Säkerhet inom kritisk infrastruktur Jörgen Kleist, Sectra
Statusrapport NIS-direktivet – informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster Tommy Wahlman, Energimyndigheten
BLOCK 3 – BRÄNSLEN OCH KLIMAT (DAG 1)
VoK:s stipendium 2017: Design of Partial CO2 Capture from Waste Fired CHP Plants Simon Öberg, Chalmers/Siemens Turbomachinery
Inverkan på kraftpannor vid bränslebyten Steve Andersson, Valmet

Substansförluster vid lagring av biobränslen

Erik Anerud, SLU

Hållbarhet för biobränslen – vad leder EU:s reglering till?

Kjell Andersson, Svebio
BLOCK 4 – ÖVRIGT (DAG 1)
Stoftrening enligt LCP-BAT – hur klarar vi kraven? Inga-Lill Samuelsson och Anna Johansson, ÅF
Projekt Hefaistos – Tekniska verkens gigantiska värmelager Henrik Lindståhl, Tekniska verken i Linköping
BLOCK 5 – ARBETSMILJÖ OCH UNDERHÅLL (DAG 2)
Fortlöpande tillsyn på BillerudKorsnäs Gävle Göran Hultberg, BillerudKorsnäs
Multidisciplinär problemlösning Elisabet Blom & Claes Fredö, Qring
BLOCK 6 – ANLÄGGNINGSRAPPORTER (DAG 2)
Kretsloppsanläggningen i Högbytorp Antonio Abizzo, E.ON Stockholm
Nybro Energis nya KVV – storskalig teknik för småskaliga förhållanden Niklas Lindvall, Nybro Energi
E.ON Åbyverket Azra Sapcanin, E.ON Örebro

Panndagarna tidigare år

Panndagarna 2020

Panndagarna 2020 ställdes in.

Läs mer

Panndagarna 2019

Den 9-10 april anordnade Värme- och kraftföreningen Panndagarna 2019 på nybyggda Borås Kongress i centrala Borås.

Läs mer