Panndagarna 2009

Panndagarna 2009

Plats: Comfort Hotell, Jönköping
Datum: 4-5 februari 2009
Konferensvärd: Jönköping Energi

Den 4-5 februari var det dags för Panndagarna 2009. Omkring 100 personer anslöt sig till konferensen på Comfort Hotell i Jönköping. Under konferensens första dag behandlades ämnen så som hantering och återanvändning av askor samt nya tekniker och möjligheter med bränslen. Efterföljande dag bjöd på föredrag om småskaliga kraftvärmeturbiner, optimering och produktionsplanering samt ett studiebesök på Jönköping Energis nybyggda kraftvärmeverk i Torsvik.

Programmet och alla presentationer återfinns nedan:

Block 1. Hantering och återanvändning av askor
Miljöriktig återvinning av askor vid sluttäckning av deponier Ylva Gustavsson
Telge Miljöteknik
Rapportering från askprogrammet Claes Ribbing
Svenska Energiaskor
Hantering av avfallsaskor Holger Ecke
Vattenfall R&D
Block 2. BRÄNSLEN, Ny teknik och nya möjligheter
Erfarenheter från kvalitetssäkringsprogram för returbränslen Sylwe Wedholm
Söderenergi
Resultat från Bionorm II – utveckling av kvalitetssäkringssystem för provtagning och analys av fast biobränslen Robert Samuelsson
SLU
Modellbaserad styrning av Fluidpannor med fukthaltsmätning on-line på ingående bränsle Erik Dahlquist och Anders Avelin
Mälardalens Högskola
Automatisk fukthaltsmätning Mikael Karlsson
Bestwood
Jordbruksavfall som pannbränsle i BIOAGRO – projektet Magnus Hermansson
Hotab
Ackrediterad certifiering av personkategorier i produktionsanläggningar – befintliga och nya kravspecifikationer Siv Eriksson Enberg, ÅF
Block 3. Småskaliga kraftvärmeturbiner
Ångturbiner – kommersiellt tillgängliga tekniker och framtida möjligheter Michael Mazur
Siemens Industrial Turbomachinery AB
Verkningsgrad hos mindre kraftvärmeturbiner – nuläge och förbättringspotential Bengt Degerman
ÅF
Höghastighetsturbiner för småskaliga kraftvärmeanläggningar Miroslav Petrov
Heat and Power Technology, KTH
Block 4. Optimering och Produktionsplanering
Framtiden för produktionsplanering och optimering Jan Madsen
ProCom GmbH
Ekonomisk datoroptimering av energiproduktion med exempel från Jönköping Energi Björn Malmström/Pontus Melin
Energy Opticon/
Jönköping Energi
Överhettarkorrosion och materialavverkning Anders Hjörnhede
Vattenfall Power Consultant AB
Livslängdsförlängning och effekthöjning av äldre avfallseldade rosterpannor Göran Eidensten
AB Fortum Värme
Jönköpings Energis nya avfallsanläggning i Torsvik – studiebesök Håkan Stigmarker och Lennart Lindberg
Jönköping Energi

Panndagarna tidigare år

Panndagarna 2020

Panndagarna 2020 ställdes in.

Läs mer

Panndagarna 2019

Den 9-10 april anordnade Värme- och kraftföreningen Panndagarna 2019 på nybyggda Borås Kongress i centrala Borås.

Läs mer

Panndagarna 2018

Den 17-18 april anordnade Värme- och kraftföreningen Panndagarna i Örebro.

Läs mer