Panndagarna 2011

Plats: S:t Gertrud Konferens, Malmö
Datum: 9 – 10 februari
Konferensvärd: Värme- och Kraftföreningen

Den 9-10 februari var det dags för Panndagarna 2011. Drygt 100 personer reste till Malmö och deltog i konferensen. Under konferensens hölls intressanta och lärorika föredrag om bl.a. internationella projekt och nya produktionsanläggningar, vägen till en säker anläggning med hög tillgänglighet, morgondagens bränslemarknad – tillgång och efterfrågan och senaste nytt inom kraftvärmeteknik.Konferensen avslutades med att konferensgästerna fick möjlighet att delta vid studiebesök på E.ONs nya naturgaseldade kraftvärmeverk Öresundsverket.

Programmet och alla presentationer från Panndagarna 2011 återfinns nedan:

BLOCK 1: Nya anläggningar och internationella projekt
Internationella WtE-projekt Peter Kling, ÅF
Erfarenheter från Sysavs nya avfallsförbränningslinje Lars Jacobsson, Sysav
Nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk i Jordbro Anders Agebro, Vattenfall
Framgångsrikt samarbete för bättre ekonomi och klimat Conny Malmkvist, Bomhus Energi
P15 – Händelöverket Erik Skog, E.ON Värme
BLOCK 2: Vägen till en säker anläggning med hög tillgänglighet
Hur efterlevs ATEX-föreskriften ”arbete i explosionsfarlig miljö” vid fastbränsleeldade pannor? Peter Wikström, Arbetsmiljöverket
Konsten att undvika haverier samt att kunna hantera dessa Elisabet Blom, Qring Technology
Yttre och inre besiktning av rörledning enligt AFS Peter Algotsson, PA Ingenjörssupport
Ljud och Vibrationer – ett mått på kvalitet och tillgänglighet Magnus Källman, ÅF-Ingemansson
Driftsäkerhet – tillgänglighetshöjande åtgärder för kraftverk och industri Olof Torsteinsrud, Alstom Power
BLOCK 3: Morgondagens bränslemarknad – Tillgång och efterfrågan
Framtidens skogsbränslen
– Volym, kvaliteter och kostnader
Rolf Björheden, Skogforsk
Biobränslemarknaden
En biobränsleleverantörs perspektiv
Roger Johansson, Sveaskog
Den hårdnande konkurrensen om avfall Inge Johansson, Avfall Sverige
Gasens plats i framtidens energisystem Mattias Hennius, E.ON
BLOCK 4: Senaste nytt inom kraftvärmeteknik
Högre ångdata vid biobränsleeldning
– Nytt forskningsprogram
Lars Wrangensten, Elforsk
Integrerad torkning av biobränsle i kraftvärmeanläggningar och skogsindustri Ola Thorson, S.E.P.
Nya karaktäriseringsmetoder för fasta bränslen – malbarhet, tändvillighet och sintring Johan Wadenbäck, Vattenfall
E.ONs nya gaseldade kraftvärmeverk Öresundsverket Martin Båfält, E.ON Värmekraft Sverige
BLOCK 5: Studiebesök på Öresundsverket

Panndagarna tidigare år

Panndagarna 2020

Panndagarna 2020 ställdes in.

Läs mer

Panndagarna 2019

Den 9-10 april anordnade Värme- och kraftföreningen Panndagarna 2019 på nybyggda Borås Kongress i centrala Borås.

Läs mer

Panndagarna 2018

Den 17-18 april anordnade Värme- och kraftföreningen Panndagarna i Örebro.

Läs mer