Panndagarna 2010

Plats: Scandic Skogshöjd, Södertälje
Datum: 3-4 februari 2010
Konferensvärd: Söderenergi

Den 3-4 februari var det dags för Panndagarna 2010. Omkring 100 personer anslöt sig till konferensen på hotell Scandic Skogshöjd i Södertälje. Under konferensens första dag behandlades ämnen så som bränslekonvertering och effekthöjning av befintliga pannor samt alternativa sotningstekniker och vinsten med förbättrad reglering. Efterföljande dag bjöd på föredrag om fjärrvärme, nya produktonsanläggningar samt ett studiebesök på Söderenergis nybyggda kraftvärmeverk på Igelstaverket.

Bilder, program och alla presentationer återfinns nedan:

Block 1. Retrofit och bränslekonvertering – konsten att uppgradera en anläggning
Från kolpulver till biobränsle –
Erfarenheter från tre olika eldningstekniker
Sven Wallin
Söderenergi
Effekthöjning och bränslekonvertering – En konsekvensredogörelse ur besiktningsingenjörens synvinkel Tord Björklund
ÅF Kontroll
Anpassning av rökgasreningssystem vid uppgradering och högre utsläppskrav – svårigheter och möjligheter Bo Herrlander
Alstom Power
Fortum Värme kompletterar sin PFBC-anläggning
med en 2-stegs rökgaskondensering
Johan Jäderholt
Joakim Mellström
Fortum Värme
Modernisering av Öresundsverket till
ett av väldens effektivaste kraftverk
Carl-Johan Andersson
E.On
Block 2. Innvoation kraftvärme
Ökad produktivitet och minskade kostnader med reglermässig optimering av ångproduktion/-nät Urban Holmdahl
Optimation
Explosion Generators as replacement for sootblowers
– state of technology of continuous automated boiler
cleaning by controlled gas explosions.
Åke Gustavsson
Sprängsotning
Erfarenheter från effektivare ångsotning i krävande miljöer Erik Dahlén
SootTech
Block 3. Fjärrvärme – Långsiktighet idag och imorgon
Ökat fjärrvärmeutnyttjande med hjälp av absorptionskyla Paul Ingvarsson
ÅF
Relining av fjärrvärmerör – en möjlighet för längre livslängd Per Hellström
Vattenfall
Block 3. Nya produktionsanläggningar och bioenergikombinat
Moskogens nya kraftvärmeverk
– erfarenheter från förstudie till slutbesiktning
Pontus Steinwall
Kalmar Energi
Biomassaförgasning integrerad med kraftvärme
– erfarenheter från en demoanläggning i Chalmers kraftcentral.
Henrik Thunman
Chalmers
LignoBoost i verkligheten Anders Larsson
Metso Power
Möjligheter för koldioxidavskiljning i Sverige Stefan Grönkvist
ÅF
Söderenergis nya biobränsleanläggning i Södertälje Mats Strömberg
Söderenergi

Panndagarna tidigare år

Panndagarna 2020

Panndagarna 2020 ställdes in.

Läs mer

Panndagarna 2019

Den 9-10 april anordnade Värme- och kraftföreningen Panndagarna 2019 på nybyggda Borås Kongress i centrala Borås.

Läs mer

Panndagarna 2018

Den 17-18 april anordnade Värme- och kraftföreningen Panndagarna i Örebro.

Läs mer