Skadegruppens Temadag

Den 8 november är det dags för den sjunde upplagan av Skadegruppens temadag. Konferensen har blivit en populär del av Energi- & Industridagarna (som tidigare hette ÅFs Industridagar). Deltagare samlas för att träffa branschkollegor och lyssna på intressanta föredrag med fokus på drifterfarenhet och förebyggande underhåll. Det finns även en välbesökt leverantörsutställning. Konferensen hålls på centrala Stockholm Waterfront Congress Center. Läs mer på energiochindustridagarna.se där information uppdateras löpande.

Programmet från föregående års konferens (den 17 november 2016) framgår nedan.

 

Program – 17 november 2016
 09:00 Välkommen till konferensen!
Moderator: Klas Jonsson, Söderenergi
VoK Skadegruppen
Förslag till nya föreskrifter, Användning och kontroll av trycksatta anordningar
Björn Lindberg, Arbetsmiljöverket
  Avställningar och avbrottsbegäran – insikter från Nynas
Marko Seppä, Nynas
Försäkringsbolagens olika syn på att försäkra turbiner
Andreas Albihn, ConexioAB
Forskningen inom KME/HTC relaterat till högtemperaturkorrosion på överhettartuber och eldstadsväggar
Rikard Norling, Swerea KIMAB
Tryckslag i fjärrvärmenät
Ola Rossing, Hydroram AB
  LUNCH
Brand i beredningsstation pga torrt och dammande RT-flis
Fredrik Kimerius, Söderenergi
Torsionsvibrationer i varvtalsstyrd utrustning
Anders Sundholm, Maskin & Laserteknik och Daniel Lorentzon, Stora Enso Nymölla
Erfarenheter från explosioner i mindre anläggningar- exempel på åtgärder i förebyggande syfte
Per Eriksson, Eriksson Risk Consulting AB
14:30  Avslut med fika i leverantörsutställningen
16 nov 2016 Middagsmingel
Gemensam mingelmiddag i leverantörsutställningen med deltagare från Värme- och kraftkonferensen, Matarvattenkonferensen, Sodahuskonferensen
och Skadegruppens temadag
17 nov 2016 Energi- & Industridagarnas konferensmiddag
Gemensam middag med deltagare från Värme- och kraftkonferensen, Matarvattenkonferensen, Sodahuskonferensen och Skadegruppens Temadag