Värme- och Kraftkonferensen

2017 års Värme- och kraftkonferens kommer att vara den 7 november på Stockholm Waterfront Congress Center. Värme- och Kraftkonferensen är en populär del av Energi & Industridagarna (tidigare ÅF industridagar). Deltagare från energibolag samt pappers- och massaindustrin samlas för att träffa branschkollegor och lyssna på intressanta föredrag. Det finns även en välbesökt leverantörsutställning. Läs mer på energiochindustridagarna.se. Informationen uppdateras löpande.

Program från föregående års konferens framgår nedan.

 

Program – 16 november 2016
Välkommen till konferensen!
Moderator: Jesper Salomonsson, Söderenergi
Ordförande i Värme- och Kraftföreningen
Omvärldsanalys
Energikommissionen – Hur påverkar energiöverenskommelsen kraft- och värmebranschen?
Anton Steen, Energikommissionen
Kraftvärmens roll i framtidens energisystem
Per Ljung, Vattenfall
Förslag om reformering av elcertifikatsystemet
Erik Dotzauer, Fortum Värme
 Affärsutveckling
Termisk Energilagring
Håkan Andersson, Skanska
Energilagring för optimering & effektivisering
Pär Sundberg, NODA Intelligent systems
Spillvärme och andra restflöden bidrar till livsmedelsproduktion och hälsosamma stadsmiljöer
Håkan Sandin, SLU
Bioenergikombinat
Kraftvärmeverken – Framtidens bioraffinaderier?
Christer Gustavsson, Pöyry
Metsä Group’s Bioproduct Mill
Niklas Von Weymarn, Mestä Fibre
Anläggningsrapport
Biokraftvärmeverket i Värtan
Mikael Hedström, Fortum Värme, Värtaverket
16 nov 2016 Middagsmingel
Gemensam mingelmiddag i leverantörsutställningen med deltagare från Värme- och kraftkonferensen, Matarvattenkonferensen, Sodahuskonferensen
och Skadegruppens temadag
17 nov 2016 Energi- & Industridagarnas konferensmiddag
Gemensam middag med deltagare från Värme- och kraftkonferensen, Matarvattenkonferensen, Sodahuskonferensen och Skadegruppens Temadag