Värme- och Kraftkonferensen 2018

2018 års Värme- och Kraftkonferens kommer att äga rum den 6 november på Stockholm Waterfront Congress Center. Årets program fokuserar på framtidens energisystem, bränslefrågor samt arbetsmiljö.

Värme- och kraftkonferensen är en populär del av Energi & Industridagarna (tidigare ÅF industridagar). Deltagare från energibolag samt pappers- och massaindustrin samlas för att träffa branschkollegor och lyssna på intressanta föredrag. Det arrangeras även en välbesökt leverantörsutställning. För mer information om leverantörsutställningen klicka här.

Anmälan till konferenserna är stängd. För möjlighet till sen anmälan kontakta vårt sekreteriat vok@afconsult.com

 

Program6 november 2018
08.30-09.30 REGISTERING OCH KAFFE
09.30 -09.40 Välkommen till konferensen
Jesper Salomonsson, Söderenergi
Ordförande Värme- och kraftföreningen
BLOCK 1: FRAMTIDENS ENERGISYSTEM
09.40-10.10 Energioptimering med hjälp av solceller och begagnade bussbatterier
Tina Mårlind, Göteborg Energi
10.10-10.40 Framtidens fjärrvärme i Uppsala
Johan Siilakka, Vattenfall
Utställarpresentationer
10.45-11.15 Fika serveras i leverantörsutställning
BLOCK 2: BRÄNSLEFÖRSÖRJNING
11.15-11.50 Bränslebrist 2017/18 – vad var det som hände och varför?
Magnus Larsson, Stora Enso Bioenergi
11.50-12.25 Framtidsperspektiv på bränslemarknaden
Mattias Bisaillon, Profu
Utställarpresentationer
12.30-13.30 Lunch serveras i leverantörsutställning
BLOCK 2: BRÄNSLEFÖRSÖRJNING (DEL 2)
13.30-14.05 Söderenergi – från teknikpredikant till samhällsaktör
Per Larhed, Söderenergi
BLOCK 3: ARBETSMILJÖ
14.05-14.35 Så bygger vi vår säkerhetskultur på Stockholm Exergi
Kristina Hernnäs, Stockholm Exergi
14.35-15.05 Så skapar SSAB en säker arbetsmiljö för alla
Johan Stenbäck, SSAB Oxelösund
Presentation av VoK Skadegrupp
15.10-15.45 Fika och mingelövning i leverantörsutställning
BLOCK 3: ARBETSMILJÖ (DEL 2)
15.45-16.15 Social och organisatorisk arbetsmiljö – varför är det viktigt?
Anna Larsson Rosu, Feelgood
16.15-17.00 PANELDISKUSSION – SÅ SKAPAR VI EN GOD ARBETSMILJÖ FÖR ALLA
Moderator: Tomas Lackman, ÅF
Kristina Hernnäs, Stockholm Exergi
Anna Larsson Rosu, Feelgood
Johan Stenbäck, SSAB Oxelösund
17.00-17.10 AVRUNDNING OCH REFLEKTION
17.10- MIDDAGSMINGEL
Gemensam mingelmiddag i leverantörsutställningen med deltagare från Värme- och kraftkonferensen, Matarvattenkonferensen, Sodahuskonferensen
och Skadegruppens temadag