Panndagarna

2018 års konferens kommer att vara i Örebro, den 17-18 april med studiebesök hos E.ON på Åbyverket. Mer information om konferensen samt anmälan kommer dyka upp när vi närmar oss, men boka gärna in datumen i kalendern redan nu!

Panndagarna är en årligt återkommande konferens som belyser teknikutvecklingen inom kraft- och värmeproduktion. Konferensen tar även upp andra aktuella ämnen, exempelvis styrmedel, miljö-, bränsle- eller underhållsfrågor. Panndagarna som arrangeras av Värme- och Kraftföreningen gästas varje år av ett 200-tal företrädare för energibolag och svensk skogs- och processindustri.

Panndagarna 2017 hölls i Stockholm den 4-5 och avslutades med ett studiebesök på Fortums anläggning Brista 2. Konferensen lockade cirka 170 deltagare från energi- och skogsindustrin.Under kvällen den 4 april anordnades en gemensam middag för samtliga deltagare.

Nedan hittar ni övergripande program för konferensen 2017, med länkar till de presentationer som vi fått tillåtelse att lägga upp. Som utlovat har vi även fått del av ytterligare material från Patrick Björk och Shahriar Badiei från Vattenfall kring deras föredrag om frigöring av isocyanater ur mineralull, vilket ni även det hittar nedan.

Ett mer detaljerat program hittar ni här.

 

BLOCK 1 – CYBERSÄKERHET (DAG 1)
Säkerhet inom kritisk infrastruktur Jörgen Kleist, Sectra
Norrenergis erfarenheter av arbete med cybersäkerhet, integration och samproduktion Peter Wikman, Norrenergi
BLOCK 2- BIOENERGIKOMBINAT (DAG 1)
Flaggskepp bioraffinaderi Jonas Joelsson, SP Processum
Nya energikombinatet i Sveg Björn Groth, Härjeåns Energi
BLOCK 3- TURBINER (DAG 1)
Söderenergis erfarenheter från ett turbinhaveri Viktor Johansson, Söderenergi
Benefits and limitations of vibration monitoring of turbine generators Carlo Nobus, Energetic
Tekniska verkens nya Fincantieri turbin Pernilla Olausson, Enerko
BLOCK 4- UNDERHÅLL OCH ARBETSMILJÖ (DAG 1)
Presentation av VoK:s stipendium 2016: Undersökning och riskbedömning av lågtemperaturkorrosion i ett kraftvärmeverk Viktor Lindström, Umeå Universitet
Frigöring av isocyanater ur mineralull- praktikfall från Vattenfall Nyköping
Ytterligare läsning:
Rapport över yrkeshygienisk mätning av isocyanater vid Idbäckens kraftvärmeverk, Nyköping
Patrick Björk & Shahriar Badiei, Vattenfall Värme
BLOCK 5- FJÄRRKYLA (DAG 2)
Kyla i Uppsala Adrian Berg von Linde, Vattenfall Värme
BLOCK 6- BIOENERGIKOMBINAT DEL 2 OCH ANLÄGGNINGSPRESENTATIONER (DAG 2)
EMC Projektet i Borås Gunnar Peters, Borås Energi och Miljö
Project Helios- SCA Östrands expansion Mikael Hjärpe, SCA Östrand
KVVT 2 – En god kraft för ett gott samhälle Svante Berglund & Magnus Hallqvist, Jönköpings Energi
Fortum Brista 2 Mats Claesson, Fortum

 

BONUS FÖREDRAG- OBS ENDAST FÖR DE SENARE STUDIEBESÖKSGRUPPERNA (EFTERMIDDAG DAG 2)
Solutions for NOx compliance and increased availability for Waste to Energy and Biomass plants Gerhard Heinz, GE Power
Driftoptimering med automation – exempel från Fortum Brista 2 Johan Löfgren, ABB