Panndagarna 2018

Den 17-18 april anordnade Värme- och Kraftföreningen Panndagarna på Conventum Konferens i Örebro. Panndagarna är en årligt återkommande konferens som belyser teknikutveckling inom el- och värmeproduktion. 2018 års konferens lockade drygt 200 deltagare från energi-, skogs och processindustrin och i leverantörsutställningen fanns 23 företag representerade. På kvällen under den andra konferensdagen anordnades en gemensam konferensmiddag i Stora Salen på Elite Hotell. Konferensen avslutades med ett välbesökt studiebesök till E.ON Åbyverket.

Nedan framgår övergripande program för konferensen samt de presentationer vi fått tillåtelse att lägga upp (klicka på respektive föredragstitel för att öppna presentationen).

Ett mer detaljerat program återfinns här.

 

BLOCK 1 – TURBIN (DAG 1)

Power plant issues 

Mikko Etelämäki, IF
BLOCK 2 – CYBERSÄKERHET (DAG 1)
Säkerhet inom kritisk infrastruktur Jörgen Kleist, Sectra
Statusrapport NIS-direktivet – informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster Tommy Wahlman, Energimyndigheten
BLOCK 3 – BRÄNSLEN OCH KLIMAT (DAG 1)
VoK:s stipendium 2017: Design of Partial CO2 Capture from Waste Fired CHP Plants Simon Öberg, Chalmers/Siemens Turbomachinery
Inverkan på kraftpannor vid bränslebyten Steve Andersson, Valmet

Substansförluster vid lagring av biobränslen

Erik Anerud, SLU

Hållbarhet för biobränslen – vad leder EU:s reglering till?

Kjell Andersson, Svebio
BLOCK 4 – ÖVRIGT (DAG 1)
Stoftrening enligt LCP-BAT – hur klarar vi kraven? Inga-Lill Samuelsson och Anna Johansson, ÅF
Projekt Hefaistos – Tekniska verkens gigantiska värmelager Henrik Lindståhl, Tekniska verken i Linköping
BLOCK 5 – ARBETSMILJÖ OCH UNDERHÅLL (DAG 1)
Fortlöpande  tillsyn på BillerudKorsnäs Gävle Göran Hultberg, BillerudKorsnäs
Multidisciplinär problemlösning Elisabet Blom & Claes Fredö, Qring
BLOCK 6 – ANLÄGGNINGSRAPPORTER (DAG 2)
Kretsloppsanläggningen i Högbytorp Antonio Abizzo, E.ON Stockholm
Nybro Energis nya KVV – storskalig teknik för  småskaliga förhållanden Niklas Lindvall, Nybro Energi
E.ON Åbyverket Azra Sapcanin, E.ON Örebro