Presentationer från Värme- och kraftkonferensen och Skadegruppens temadag

Nu finns presentationerna från 2019 års konferenser tillgängliga i elektroniskt format här på hemsidan. 

Värme- och kraftkonferensen

Skadegruppens temadag