Värme- och Kraftkonferensen 2019

2019 års Värme- och kraftkonferens kommer äga rum den 12 november på Stockholm Waterfront Congress Centre. Konferensen, som är en populär del av Energi & Industridagarna, lockar deltagare huvudsakligen från energibranschen, skogsindustri och övrig energiintensiv industri.

Programmet för 2019 års konferens är under utveckling. Nedan framgår programmet från 2018. Mer information om konferensen och Energi- och Industridagarna finns här.

INNEHÅLL – VÄRME- OCH KRAFTKONFERENSEN  2018

FRAMTIDENS ENERGISYSTEM
Energioptimering med hjälp av solceller och begagnade bussbatterier Tina Mårlind, Göteborg Energi
Framtidens fjärrvärme i Uppsala Johan Siilakka, Vattenfall
BRÄNSLEFÖRSÖRJNING
Biobränslesituationen 2017/18 – vad var det som hände och varför? Magnus Larsson, Stora Enso Bioenergi
Framtidsperspektiv på bränslemarknaden Mattias Bisaillon, Profu
Söderenergi – från teknikpredikant till samhällsaktör Per Larhed, Söderenergi
ARBETSMILJÖ
Så bygger vi vår säkerhetskultur på Stockholm Exergi Kristina Hernnäs, Stockholm Exergi
Så skapar SSAB en säker arbetsmiljö för alla Johan Stenbäck, SSAB Oxelösund
Social och organisatorisk arbetsmiljö – varför är det viktigt? Anna Larsson Rosu, Feelgood
PANELDISKUSSION – SÅ SKAPAR VI EN GOD ARBETSMILJÖ FÖR ALLA
Moderator: Tomas Lackman, ÅF
Deltagare: Kristina Hernnäs, Stockholm Exergi, Johan Stenbäck, SSAB Oxelösund, Anna Larsson Rosu, Feelgood