Skadegruppens temadag 2019

Den 13 november var det äntligen dags för 2019 års version av Skadegruppens temadag på Stockholm Waterfront Congress Centre. Konferensen, som fokuserar på drifterfarenheter och förebyggande underhåll, innehöll bland annat föredrag svetsreparationer i kolstål, materialval vid avfallsförbränning samt livslängdsjournal enligt AFS 2017:3. Efter konferensen bjöd Skadegruppen in alla anläggningsägare till diskussion kring framtiden för skaderegistret. 

Program för 2019 års konferens återfinns nedan. För att komma åt presentationerna från konferensen, klicka på respektive föredrag.

   
Föredrag – 13 november 2019
09.00- Material selections for WtE
Vesna Barisic, Sumitomo SHI FW
  Lärdomar från 866 m2 inconelsvetsning
Peter Gewert, Mälarenergi
  Att tänka på vid svetsreparationer
Daniel Hagenseen, PROSWECO
  Köldmedier i stora värmepumpar/kylmaskiner
Viktor Ölén, Svenska kyl och värmepumpföreningen
  Strategiskt underhållsarbete för turbiner – perspektiv från ett försäkringsbolag
Mathjis Bolin, FM Global
  Livslängdsjournal och certifiering av pannoperatör enligt AFS 2017:3 – så tänker Arbetsmiljöverket
Fanny Andersson, Arbetsmiljöverket
  Livslängdsjournal enligt AFS 2017:3 – så arbetar Göteborg Energi
Peter Hindström, Göteborg Energi
15.00- Avslut
   

Dagen innan temadagen anordnades Värme- och Kraftkonferensen. Läs mer om Värme- och Kraftkonferensen här.