Presentationer från Energi- & Industridagarna

Den 11 och 12 november anordnas Värme- och Kraftkonferensen och Skadegruppens Temadag som var en del av Energi- & Industridagarna. Ett stort tack till alla som deltog!

Nu finns samtliga presentationer tillgängliga på hemsidan.

Värme- och Kraftkonferensen

Skadegruppens Temadag