Temadag om AFS 2017:3

Med syftet att utöka samarbetet mellan medlemsföretagen i Skadegruppen kring AFS 2017:3 bjuder styrgruppen in till en temadag om AFS 2017:3. Konferensen kommer att äga rum på AFRYs kontor i Solna den 16 mars och innehålla både föredrag och diksussioner. För mer information och anmälan klicka här.