Temadag om AFS 2017:3

Den 16 mars bjuder Skadegruppen in till en temadag kring AFS 2017:3 på AFRY:s kontor i Solna. Dagen, som kommer att vara indelad i två delar med föredrag under förmiddagen och gruppdiskussioner under eftermiddagen, syftar till att skapa möjligheter för erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretag i Skadegruppen.

OBSERVERA ATT TEMADAGEN ÄR INSTÄLLD MED ANLEDNING AV SPRIDNINGEN AV CORONAVIRUSET

Vi hoppas att kunna ta upp planeringen av en liknande konferensdag så snart som möjligt.

Program för dagen framgår nedan.

   
09.30-09.45 Registering   
09.45 Välkommen till Skadegruppens temadag kring AFS 2017:3 Mikaela Sjöqvist, VoK Skadegrupp
09.50-10.20

Så förbereder SSAB sina pannoperatörer inför certifiering

Thorsten Dormann & Sture Wasseng, SSAB EMEA
10.20-10.50 Riskbedömning & livslängdsjournal – tips för det praktiska arbetet Joakim Wahlsten, AFRY
10.50-11.20 Fika  
11.20-11.50 Fortlöpande tillsyn – tips för det praktiska arbetet Göran Gustavsson & Joakim Angbäck, Sweco
11.50-12.30 Erfarenheter utifrån tillsyn av AFS 2017:3 Magnus Walter, Arbetsmiljöverket
12.30-13.35 Lunch  
13.35- ca 16.00 Gruppdiskussioner  
   

Arrangemanget riktar sig enbart till Skadegruppens medlemmar och är kostnadsfritt.