Temadag om AFS 2017:3

Den 16 mars bjuder Skadegruppen in till en temadag kring AFS 2017:3 på AFRY:s kontor i Solna. Dagen, som kommer att vara indelad i två delar med föredrag under förmiddagen och gruppdiskussioner under eftermiddagen, syftar till att skapa möjligheter för erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretag i Skadegruppen.

Hitintills bekräftatt innehåll under förmiddagen:

  • SSAB – så förbereder vi våra pannoperatörer inför certifiering
  • Sweco Energy –   praktiska tips för implementering av fortlöpande tillsyn
  • Arbetsmiljöverket – om erfarenheter utifrån tillsyn av AFS 2017:3
  • Vattenfall – så arbetar vi med AFS 2017:3
  • AFRY – om riskanalyser och livslängdsjournal

Mer detaljerat program kommer inom kort.

Plats: AFRY:s kontor i Solna, Frösundaleden 2A

Tid: Ca 09.00 till ca 16.00

Arrangemanget riktar sig enbart till Skadegruppens medlemmar och är kostnadsfritt. Observera att antalet platser är begränsade till 30, först till kvarn gäller. Efter du gjort din anmälan kommer du att få ett bekräftelsemail, om du inte får något mail eller har några frågor kontakta vok@afconsult.com.