Årets stipendiat 2023

För tolfte året i rad delar Värme- och Kraftföreningen ut stipendium till examensarbeten som utmärker sig inom vårt område och som är till nytta för flertalet av föreningens medlemmar idag eller i framtiden. 2023 blev det en stipendiat vilket erhåller ett stipendium om 25 000 kr för sitt examensarbete. Stipendiaten kommer att presentera sitt arbete under årets Panndagar 16–17 april.

Stipendium 2023: Advanced system integration of hydrogen production in Stockholm – A case study of Stockholm Exergi

Fred Birath, som utmärkte sig med sitt väl genomförda examensarbete ‘Advanced system integration of hydrogen production in Stockholm – A case study of Stockholm Exergi’, tilldelades 2023 års stipendium.

Mitt examensarbete är en djupdykning i möjligheterna att implementera vätgas-produktion i kombination med kraftvärme i Stockholmsområdet. Arbetet är en avancerad teknoekonomisk analys med fokus på förgasning och elektrolys. Målet var att kritiskt utvärdera dagens förutsättningar och hitta möjligheter för att införa dessa tekniker. Jag inspirerades av en kurs på Luleå tekniska universitet där vi fick modellera ett kraftvärmeverk i Matlab. Då fick jag verkligen upp ögonen för modellering. Dessutom har LTU ett stort fokus på vätgas, vilket jag tycker är spännande.

Efter mitt examensarbete fick jag jobb på Stockholm Exergi. Jag jobbar nu på Systemoptimering och ansvarar för modellering och datamodeller som används för att optimera Stockholms energisystem. Jag arbetar även med att etablera och utveckla elhandelsoptimering tillsammans med nya potentiella elaffärer.