Presentationer från Värme- och kraftkonferensen & Skadegruppens temadag

Nu finns presentationerna från Värme- och kraftkonferensen & temadagen här på hemsidan, se nedanstående länkar:

Värme- och kraftkonferensen
Skadegruppens temadag