Årets stipendiat 2016

2016 delade Värme och Kraftföreningen ut ett stipendium till Viktor Lindström, Umeå Universitet, för arbetet Undersökning och riskbedömning av lågtemperaturkorrosion i ett kraftvärmeverk.Viktor har läst Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå Universitet. Examensarbetet genomfördes på uppdrag av Umeå Energi.

Arbetet som utfördes vid Dåva Kraftvärmeverk undersöker risken för lågtemperaturkorrosion i två pannor; en avfallseldad rosterpanna och en fluidbäddpanna som matas med olika typer av trädbränslen. Umeå Energi var särskilt intresserade av att titta på risken för lågtemperaturkorrosion i fluidbäddpannan eftersom de testat att utöver torv dosera in elementärt svavel för att minska risken för högtemperaturkorrosion. Den ökade mängden svavel befarades dock kunna leda till lågtemperaturkorrosion i form av svavelsyrautfällning på ekonomisern eller luftförvärmaren. För att utreda riskerna med lågtemperaturkorrosion beräknades därför svavelsyradaggpunkten.

Rosterpannan inkluderades också i studien och svavelsyradaggpunkten beräknades även för denna. Dessutom genomfördes en praktisk studie där en korrosionssond fördes in i pannans rökgaskanal för att analysera kondensen.

Studien fann att svavelsyradaggpunkterna var så låga att det inte fanns någon risk för svavelsyrakondensering i någon av pannorna. Kondensanalysen på rosterpannan visade dock på ammonium-slip och risk för lågtemperaturkorrosion från ammoniumklorid.

Länk till Viktors examensarbete Undersökning och riskbedömning av lågtemperaturkorrosion hittar ni här. Viktor höll även en uppskattad presentation av sitt examensarbete under Panndagarna 2017.

Årets stipendiat 2016, Viktor Lindström.