Deltagarrekord på årets Panndagarna!

Anmälan till Panndagarna har nu stängt. Den 9-10 april kommer ett för Panndagarna rekordstort antal deltagare, ca 235 personer, att samlas i Borås för att lyssna på föredrag och mingla med branschkollegor. Årets konferens fokuserar som vanligt till stor del på ny teknik, men innehåller även föredrag om andra aktuella områden såsom styrmedel, arbetsmiljö och säkerhetsfrågor. Konferesen smygstartar redan den 8e april med ett middagsmingel och avslutas med ett studiebesök till Borås Energi och Miljös nya anläggning på Sobacken på eftermiddagen den 10e april. Mer information om Panndagarna 2019 hittar du här.

Panndagarna 2019 – Anmälan är öppen!

2019 års version av Panndagarna kommer att äga rum 9-10 april på nybyggda Borås kongress. Konferensen kommer som vanligt att fokusera på teknikutveckling inom el- och värmeproduktion och avslutas med ett studiebesök – denna gång till Borås Energi & Miljös nya kraftvärmeverk på Sobacken!

 

Presentationer från Värme- och kraftkonferensen & Skadegruppens temadag

Nu finns presentationerna från Värme- och kraftkonferensen & temadagen här på hemsidan, se nedanstående länkar:

Värme- och kraftkonferensen
Skadegruppens temadag

 

Deltagarrekord på årets Skadegruppens temadag!

Den 6-7:e november bjöd ÅF, Matarvattensektionen och Värme-och kraftföreningen in till Energi- och Industridagarna på Stockholm Waterfront Congress Centre. Värme- och kraftföreningen anordnade som vanligt två konferenser; Värme- och kraftkonferensen med ett strategiskt fokus och Skadegruppens temadag med fokus på drifterfarenheter och förebyggande underhåll. På konferenserna deltog representanter från energibranschen, energiintensiv industri och massa- och pappersindustrin. Temadagen lockade i år 86 personer vilket innebär att 2017 års deltagarrekord slogs med god marginal! Värme- och kraftkonferensen hade 93 personer anmälda. Styrelsen och Skadegruppens styrgrupp vill rikta ett stort tack till talare och deltagare för ett stort engagemang och vilja till erfarenhetsutbyte. Vi hoppas på att återse många av er deltagare under kommande Panndagar (9-10 april 2019 i Borås).

Energi- och Industridagarna 2018 – Anmälan är öppen!

Den 6-7 november är det återigen dags för höstens höjdpunkt, Energi- och Industridagarna.

Värme- och kraftkonferensen, som anordnas den första konferensdagen, innehåller i år block om framtidens energisystem, bränsleförsörjning och arbetsmiljö. Dagen därpå, den 7 november, är det dags för Skadegruppens temadag, där vi i år fördjupar oss inom CE-märkning enligt Maskindirektivet, explosioner i panninmatning samt materialval vid förbränning av avfall/RT. Vi kommer även att få höra rapporter från under året inträffade skador.

För fullständigt program och anmälan, se: www.energiochindustridagarna.se

Tidigare inlägg «