Stipendium

Sedan 2012 delar Värme- och kraftföreningen (VoK) årligen ut stipendium med syfte att uppmuntra examensarbeten och forskning inom de verksamhetsområden som ligger i föreningens intresse. En oberoende priskommitté, utsedd av VoK, väljer upp till två examensarbeten och/eller doktorsavhandlingar som tilldelas ett stipendium på 20 000 SEK vardera.

Kriterier för nominering

För att kunna utses för stipendiet måste examensarbetet/doktorsavhandlingen vara offentlig och till nytta för flertalet av föreningens medlemmar- idag eller i framtiden. Stipendiet delas endast ut till av högskolan eller universitet godkända examensarbeten eller avhandlingar, under innevarande eller föregående år.

Examensarbetet/doktorsavhandlingen kan vara av såväl teoretisk som experimentell art. Det finns inga krav på att arbetet primärt ska inrikta sig mot kraft- och värmeteknik, det kan till exempel vara tillämpningar av examensarbetet som är av stort intresse för föreningens medlemmar.

Ansökan om stipendium 2019

För att kunna ansöka om VoK:s stipendium 2019 ska du ha disputerat alternativt utfört ett examensarbete inom vårt verksamhetsområde under HT 2018 eller VT 2019 Formulär för ansökan om stipendiet kommer snart upp på hemsidan. Ansökan skickas in till vårt sekretariat vok@afconsult.com och ska vara inne senast 30 september 2019. I samband med ansökan är det även möjligt att uppge intresse för att delta kostnadsfritt i någon av föreningens konferenser (se mer information nedan).

Stipendiaten förbinder sig att presentera sitt arbete under VoK:s konferens Panndagarna som äger rum i slutet av april 2020.

Möjlighet att som student delta gratis i VoK:s konferenser

Utöver stipendier för examensarbeten/doktorsavhandlingar utser priskommittén från och med 2018 även upp till tio studenter som ges möjlighet att gratis besöka föreningens konferenser (Panndagarna, Värme- och Kraftkonferensen samt Skadegruppens temadag) med ersättning även för rese- och hotellkostnader.

Ansökan om gratis deltagande i VoK:s konferenser

Möjligheten att som student anmäla intresse att delta gratis under någon av föreningens konferenser (Panndagarna 2020 eller Värme- och Kraftkonferensen och Skadegruppens temadag 2019) med ersättning även för rese- och hotellkostnader ges till samtliga studenter vid svenska högskolor och universitet. Det finns således inte något krav på att ha färdigställt ett examensarbete/avhandling utan det räcker med en vilja att få en inblick i alla spännande utmaningar och möjligheter en karriär inom energibranschen eller skogs- och processindustrin kan innebära.

En av VoK utsedd priskommitée väljer varje år upp till tio studenter bland inkomna ansökningar. Mer information om ansökan kommer inte kort. Ansökan ska skickas till vårt sekretariat vok@afconsult.com senast 30 september 2019.