Stipendium

Sedan 2012 delar Värme- och Kraftföreningen (VoK) årligen ut stipendium för att uppmuntra studenter som väljer att genomföra sitt examensarbete inom de verksamhetsområden som ligger i föreningens intresse.  En oberoende priskommitté, utsedd av VoK, väljer upp till två examensarbeten som tilldelas stipendium på 20 000 SEK.

Kriterier för nominering

För att kunna utses för stipendiet måste examensarbetet vara offentligt och till nytta för flertalet av föreningens medlemmar- idag eller i framtiden. Stipendiet delas endast ut till av svenska högskolor godkända examensarbeten, under innevarande eller föregående år.

Examensarbetet kan vara av såväl teoretisk som experimentell art och det finns inget krav på arbetets akademiska nivå. Det finns inte heller något krav på att arbetet primärt ska inrikta sig mot kraft- och värmeteknik, det kan till exempel vara tillämpningar av examensarbetet som är av stort intresse för föreningens medlemmar.

Ansökan om stipendium 2018

För att kunna ansöka om VoK:s stipendium 2018 ska du ha utfört ett examensarbete inom vårt verksamhetsområde under HT 2017 eller VT 2018 Formulär för ansökan om stipendiet hittar du här. Ansökan skickas in till vårt sekretariat vok@afconsult.com och ska vara inne senast 30 september 2018.

Stipendiaten förbinder sig att presentera sitt arbete under VoK:s konferens Panndagarna som äger rum i april 2019.