VoK finns nu på LinkedIn

VoK har nu både en företags-sida och en diskussions grupp på sidan LinkedIn. Syftet är att det ska bli lättare för våra medlemmar att komma i kontakt med varandra och diskutera aktuella frågor inom branschen.

– Gruppen Värme och Kraftföreningen är ett forum för att diskutera aktuella frågor inom branschen och alla som är med i gruppen kan starta eller delta i olika diskussioner. Klick här för att komma till VoK-gruppen på LinkedIn.

– Företagssidan Värme och Kraftföreningen är till för att sprida information om vilka vi är och vad som händer i föreningen. Följ oss gärna här för att sprida information om VoK samt få nyheter på LinkedIn. linkedin