Värme- och kraftkonferensen & Skadegruppens temadag – anmälan är öppen!

Den 12-13 november är det återigen dags för höstens höjdpunkt, Energi- och Industridagarna!

Värme- och kraftkonferensen, som anordnas den första konferensdagen, innehåller i år block om förnybara bränslen och kolsänkor, skydd av samhällskritisk verksamhet och framtidens askhantering. Dagen därpå, den 13 november, är det dags för Skadegruppens temadag, där vi i år fördjupar oss inom materialval vid avfallsförbränning, svetsreparationer samt livslängdsjournal enligt AFS 2017:3.

För anmälan till Värme- och Kraftkonferensen och Skadegruppens temadag klicka här.

För anmälan till leverantörsutställningen klicka här.

Mer information om Energi- och Industridagarna finns på www.energiochindustridagarna.se