Välkommen med din ansökan av VoK stipendium 2023

Nu har vi öppnat ansöka för Värme- och Kraftföreningens stipendium 2023. För att kunna utses för stipendiet måste examensarbetet/doktorsavhandlingen vara offentlig och till nytta för flertalet av föreningens medlemmar- idag eller i framtiden och vara utfört HT22 eller VT23.

Vi ser framemot din ansökan!