Vägledning för tvingande energikartläggning klar

Senast den 5 december 2015 ska företag som omfattas av kravet på energikartläggning ha anmält detta till Energimyndigheten och under Q1 2017 ska denna ha genomförts. Läs mer HÄR. Och se även VoKs artikel om energikartläggning i Medlemsblad 1- 2015.