Utredning om ekonomiska styrmedel för el- och värmeproduktion inom ETS

Regeringen tillsatte den 2 juni en offentlig utredning som ska se över de ekonomiska styrmedlen för el- och värmeproduktion inom EU ETS, vilket främst innebär anläggningar för kraftvärme- och fjärrvärmeproduktion (dir. 2016:34). De skattefrågor som ska analyseras kan potentiellt innebära mycket stora tillkommande skattekostnader för energibranschen vilket innebär att det kommer vara en högt prioriterad fråga för branschen att följa utredningens arbete. Läs mer här.