Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme på väg mot en gemensam branschförening

Stämmobeslut: På väg mot en ny gemensam energibranschförening – Svensk Fjärrvärme

En tydlig majoritet av medlemmarna i Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi har idag ställt sig bakom styrelsernas förslag till att bilda en ny gemensam branschförening med hela energisystemet som grund. Besluten fattades vid en gemensam stämma i Stockholm. Ambitionen är att den nya föreningen ska vara på plats den 1 januari 2016.

Läs mer HÄR.