Stora Enso ökar sin fluffmassakapacitet vid bruket i Skutskär

Stora Enso investerar 26,5 MEUR i massabruket i Skutskär för att öka kapaciteten för fluffmassa och kunna möta den växande efterfrågan på hygienmarknaden. Läs hela artikeln här