Snart ses vi på Energi- och Industridagarna i Stockholm!

Nu är det bara enstaka dagar kvar till 2019 års upplaga av Energi- och Industridagarna, där Värme- och Kraftföreningen anordnar de två konferenserna Värme- och kraftkonferensen och Skadegruppens temadag. Årets program täcker en bredd av ämnen från förnybara bränslen och kolsänkor till livslängdsjournal enligt AFS 2017:3. I samband med konferensen anordnas även en populär leverantörsutställning, för vilken intresset under 2019 varit rekordstort! Ses snart i Stockholm!