Skogsindustrins exportvärde ökar

Exportvärdet för skogsindustriprodukter steg med fyra procent till 31 miljarder kronor under första kvartalet. Framförallt är det värdet av exporten av sågade trävaror och massa som stiger.

Läs mer här.